ია ქვაჩაკიძე

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

+995 593 128 539

iako1965@yahoo.com

     cv_-.docx

ლალი გუმბერიძე

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

+995 593 321 401

lali.lala@mail.ru

     cv_-.docx

თამარ მათითაიშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი მედიცინაში

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

+995 595 335 252

matitaishvili.t@gmail.com

     cv_geo.docx

ლენა დავლიანიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

+995 555 263 034

likusha52@yahoo.com

     cv_.docx

სოფიო ძნელაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

მემბრანოლოგიის ლაბორატორია

+995 593 606 670

dsopio@yahoo.com sopiod@yandex.ru

     cv-geo.docx

მარინე ლელაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

მემბრანოლოგიის ლაბორატორია

+995 591 266 072

budedi@yandex.ru marineleladze@yahoo.com

     cv_geo.docx

ნანა არუთინოვა

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

მემბრანოლოგიის ლაბორატორია

+995 593 747 079

nansop@yandex.ru

     cv_-geo.docx

მელანო შავგულიძე

მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგიის ლაბორატორია

+995 599 228 383

meko_shavgulidze@yahoo.com