ლია წვერავა

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

ბიოქიმიური ნეიროფარმაკოლოგიის ლაბორატორია

+995 593 622 925

Lia.tsverava1@iliauni.edu.ge

    

მაია სეფაშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოქიმიის ლაბორატორია

+995 593 289 048

maiasefa@yahoo.com

    

ირინე კალანდაძე

მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოქიმიის ლაბორატორია

+995 593 733 353

ikalandadze@yahoo.com

    

ელნარი ზაალიშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოქიმიის ლაბორატორია

+995 558 128 837

nanazaalishvili@gmail.com

    

თამარ ბარბაქაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოქიმიის ლაბორატორია

+995 599 088 089

tamar@barbakadze.com

    

ელენე ჟურავლიოვა

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოქიმიის ლაბორატორია

+995 593 787 512

helenzhur@yahoo.com elene_zhuravliova@iliauni.edu.ge

    

დავით ძნელაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოქიმიური ნეიროფარმაკოლოგიის ლაბორატორია

+995 593 311 614

ddzneladze@yahoo.com

    

თამარ კიღურაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოქიმიური ნეიროფარმაკოლოგიის ლაბორატორია

+995 599 250 338

t.kiguradze@yahoo.com