ნანა ფიფია

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგიის ლაბორატორია

+995 597 771 665

pipia.nana@gmail.com

    

ეკა შეყილაძე

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია

+995 598 561 356

e.shekiladze@tsmu.edu

    

მაია ცაგარელი

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

ტკივილისა და ანალგეზიის ლაბორატორია

+995 599 325 913

maia.tsagareli@gmail.com

    

მარინა სარდლიშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

ნეიროტოქსიკოლოგიის ლაბორატორია

551 525 844

marina.sardlishvili25@gmail.com

    

ევგენია ალიმბარაშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

ბიოინფორმატიკის ლაბორატორია

+995 555 915 541

janaalimbarashvili@gmail.com

    

გელა ბესელია

მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი მედიცინაში

ქცევისა და კოგნიტურ ფუნქციათა ლაბორატორია

+995 555 737 572

gbeselia@yahoo.com

    

ბარბარე ნოზაძე

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

ქცევისა და კოგნიტურ ფუნქციათა ლაბორატორია

+995 592 067 011

nozadzebarbare@gmail.com

    

რევაზ სოლომონია

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ბიოქიმიური ნეიროფარმაკოლოგიის ლაბორატორია

+995 599 197 665

r.solomonia@lifescience.org.ge revaz_solomonia@iliauni.edu.ge