კონსტანტინე ქურიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოფიზიკის ლაბორატორია

599 118 762

kote57k@gmail.com

     cv_geo.docx

თინათინ ომიაძე

მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ქიმიაში

ბიოინფორმატიკის ლაბორატორია

+995 574 550 904

otn55@yahoo.com tinaomiadze8@gmail.com

     cv_-.docx

ლარისა ყირმელაშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ქიმიაში

ბიოინფორმატიკის ლაბორატორია

+995 591 194 105

larisa_kirmelashvili@yahoo.com

     cv_-.docx

მაია გრიგოლავა

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ფიზიკა-მათემატიკაში

ბიოინფორმატიკის ლაბორატორია

+995 593 107 304

Maia.grigolava@science.org.ge

    

ბორის ვიშნეპოლსკი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოინფორმატიკის ლაბორატორია

+995 595 771 363

B.vishnepolsky@lifescience.org.ge

     cv_geo_vishnepolsky.docx

ნადეჟდა ჯაფარიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

თავის ტვინის ულტრა- და ნანოარქიტექტონიკის ლაბორატორია

+995 593 985 016

japaridze.nadia@gmail.com ndjaparidze@newvision.ge

    

დინა მარგიანი

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

გენომის სტრუქტურისა და ფუნქციის ლაბორატორია

+995 595 673 111

dinamargiani@gmail.com margianidina878@gmail.com

    

ქეთევან კოლხიდაშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

გენომის სტრუქტურისა და ფუნქციის ლაბორატორია

+995 599 655 447

ketikolkhidashvili@gmail.com