სენერა ჭიპაშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბორატორია

+995 557 207 986

senerachipashvili@yahoo.com

     -cv-.docx

მიხეილ ოკუჯავა

მეცნიერ-თანამშრომელი, მედიცინის ნეცნიერებათა დოქტორი

ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბორატორია

+995 599 580 878

okujava@gmx.net

     _-cv-.docx

თეა გურაშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი მედიცინაში

ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბორატორია

+995 593 971 501

teagurashvili@yahoo.com

     cv-geo-.pdf

თამილა ბაგაშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბორატორია

+995 555 933 653

tamilatamila21@yahoo.com

     cv-geo-.pdf

ნათელა ლომაშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

+995 577 421 170

natia.lomashvili@gmail.com

     cv_-_-41.docx

ხათუნა ფარქოსაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

+995 599 579 345

khatuna.parkosadze.1@iliauni.edu.ge

     cv_-.docx

მარინა კუნჭულია

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

+995 593 424 849

kunchmari@yahoo.com

     cv_.docx

დავით ჯანელიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

+995 599 974 136

david.janelidze@gmail.com

     4_-cv-1.docx