ელენე ჟურავლიოვა

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოქიმიის ლაბორატორია

+995 593 787 512

helenzhur@yahoo.com elene_zhuravliova@iliauni.edu.ge

    

დავით ძნელაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოქიმიური ნეიროფარმაკოლოგიის ლაბორატორია

+995 593 311 614

ddzneladze@yahoo.com

    

თამარ კიღურაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოქიმიური ნეიროფარმაკოლოგიის ლაბორატორია

+995 599 250 338

t.kiguradze@yahoo.com

    

ტატიანა ტრეტიაკოვა

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ფიზიკის აკადემიური დოქტორი

ბიოფიზიკის ლაბორატორია

+995 597 114 013

tatitre@gmail.com

     tretiakova-cv-kart.doc

ირინე იორამაშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

ბიოფიზიკის ლაბორატორია

+995 597 112 376

irinejaparidze@gmail.com

     cv-geo-ioramashv.doc

მიხეილ შუშანიანი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ფიზიკა-მათემატიკაში

ბიოფიზიკის ლაბორატორია

+995 593 759 743

mekhack@gmail.com

     cv-geo-shush.doc

თინათინ დოლიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ბიოფიზიკის ლაბორატორია

+995 557 922 487

tinatin.dolidze@gmail.com

    

რუსუდან კუპატაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოფიზიკის ლაბორატორია

+995 555 756 534

rusudan5k@yahoo.com

     cv-geo-kupatadze.doc