რუსუდან სუჯაშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოფიზიკის ლაბორატორია

+995 599 222 003

sujaruss@gmail.com

     cv-geo-sujash.doc

ნელი გაჩეჩილაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოფიზიკის ლაბორატორია

+995 555 794 508

neligachechiladze876@gmail.com

     cv-geo-gachech.doc

მარინა ნებიერიძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

+995 551 110 330

m.nebieridze@lifescience.org.ge mnebo@mail.ru

     cv_.docx

დიანა მუსერიძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ნეიროტოქსიკოლოგიის ლაბორატორია

+995 599 942 080

d.museridze@lifescience.org.ge dianamuseridze@yahoo.com

     cv-geo-d_-museridze.docx

ლიანა კვირკველია

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ნეიროფიზიოლოგიის ლაბორატორია

+995 555 689 406

l.kvirkvelia@lifescience.org.ge l_kvirkveliaphysio@yahoo.com

    

გიორგი კვერნაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბორატორია

+995 558 235 628

gkvernadze7@gmail.com giorgikvernadze399@yahoo.com

     -cv-.docx

ნელი მაღლაკელიძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგიის ლაბორატორია

+995 558 145 007

neliko.maglakelidze@gmail.com

    

გიორგი იორდანიშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

რადიობიოლოგიის ლაბორატორია

+995 593 571 231

g.iordanishvilii@lifescience.org.ge giordanishvili@yahoo.com

     cv_-.docx