ეთერი ჩიჯავაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგიის ლაბორატორია

+995 599 513 343

e.chijavadze@lifescience.org.ge eteri_chijavadze@yahoo.com

    

ლია შიოშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

მემბრანოლოგიის ლაბორატორია

+995 593 220 008

l.shioshvili@lifescience.org.ge lia.shioshvili1802@gmail.com

     cv_geo.docx

ლალი შანშიაშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ბიოქიმიის ლაბორატორია

+995 593 905 456

l.shanshiashvili@lifescience.org.ge lali_shanshiashvili@iliauni.edu.ge

    

რევაზ სოლომონია

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ბიოქიმიური ნეიროფარმაკოლოგიის ლაბორატორია

+995 599 197 665

r.solomonia@lifescience.org.ge revaz_solomonia@iliauni.edu.ge

    

თამარ სანიკიძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია

+995 593 338 046

t.sanikidze@lifescience.org.ge tsanikidze@tsmu.edu

    

მანანა გუგუშვილი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ადამიანის ფსიქოფიზიოლოგიის ლაბორატორია

+995 577 746 968

gugushvili555@yahoo.com

    

რუსუდან სუჯაშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოფიზიკის ლაბორატორია

+995 599 222 003

sujaruss@gmail.com

     cv-geo-sujash.doc

ნელი გაჩეჩილაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოფიზიკის ლაბორატორია

+995 555 794 508

neligachechiladze876@gmail.com

     cv-geo-gachech.doc