გიორგი ანდრონიკაშვილი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი მედიცინაში

ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბორატორია

+995 599 381 464

g.andronikashvili@lifescience.org.ge gogiandro@gmail.com

     cv-geo-.pdf

დავით ნადარეიშვილი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

გამოყენებითი რადიაციული კვლევების ლაბორატორია

+995 599 699 090

d.nadareishvili@lifescience.org.ge datkakh@yahoo.com

    

მალაქია ფირცხალავა

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ბიოინფორმატიკის ლაბორატორია

+995 574 162 397

m.pirtskhalava@lifescience.org.ge malakpirtskhalava@gmail.com

     pirtskhalava-cv-geo.doc

მაია ბარბაქაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ნეიროფიზიოლოგიის ლაბორატორია

+995 599 233 819

maikobarbakadze@yahoo.com

     cv_-1.docx

ნინო ფოჩხიძე

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

თავის ტვინის ულტრა და ნანოარქიტექტონიკის ლაბორატორია

+995598554516; 591016938

nino.pochkhidze.1@iliauni.edu.ge

     cv-_-nino-pochkhidze.pdf

სოფიო უჩანეიშვილი

დირექტორის მოადგილე, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოფიზიკის ლაბორატორია

+995 591 017 614

sofiauchaneishvili@gmail.com