ეკატერინე ნოზაძე

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

მემბრანოლოგიის ლაბორატორია

+995 555 182 232

noki2601@mail.ru

     cv_geo.docx

მერაბ ცაგარელი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ტკივილის და ანალგეზიის ლაბორატორია

+995 599 429 951

m.tsagareli@biomedicine.org.ge m.tsagareli54@gmail.com

     cv-tsagareli_geo.docx

მზია ჟვანია

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

თავის ტვინის ულტრა- და ნანოარქიტექტონიკის ლაბორატორია

+995 595 150 515

mzia_zhvania@iliauni.edu.ge

    

გიორგი ორმოცაძე

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია

+995 599 387 315

G.Ormotsadze@Radiobiology.org.ge g.ormotsadze@lifescience.org.ge

    

მარინა ნიკოლაიშვილი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

რადიობიოლოგიის ლაბორატორია

+995 577 758 339

m.nikolaishvili@lifescience.org.ge Radio_mari@yahoo.com

     cv_-_.docx

ზაქარია ნანობაშვილი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ნეიროფიზიოლოგიის ლაბორატორია

+995 593 314 296

z.nanobashvili@lifescience.org.ge zaqariananobashvili@gmail.com

     cv_.docx

არჩილ კეზელი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

+995 599 906 066

a.kezeli@lifescience.org.ge akezeli@gmail.com

     cv.docx

მანანა დაშნიანი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ქცევისა და კოგნიტურ ფუნქციათა ლაბორატორია

+995 593 533 590

m.dashniani@lifescience.org.ge m.dashniani@yahoo.com