მარინა ნებიერიძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

+995 551 110 330

m.nebieridze@lifescience.org.ge mnebo@mail.ru

     cv_.docx

დიანა მუსერიძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ნეიროტოქსიკოლოგიის ლაბორატორია

+995 599 942 080

d.museridze@lifescience.org.ge dianamuseridze@yahoo.com

     cv-geo-d_-museridze.docx

ლიანა კვირკველია

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ნეიროფიზიოლოგიის ლაბორატორია

+995 555 689 406

l.kvirkvelia@lifescience.org.ge l_kvirkveliaphysio@yahoo.com

    

გიორგი კვერნაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბორატორია

+995 558 235 628

gkvernadze7@gmail.com giorgikvernadze399@yahoo.com

     -cv-.docx

გიორგი იორდანიშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

რადიობიოლოგიის ლაბორატორია

+995 593 571 231

g.iordanishvilii@lifescience.org.ge giordanishvili@yahoo.com

     cv_-.docx

მარინა დევდარიანი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

+995 598 183 682

m.devdariani@lifescience.org.ge devdariani-m@mail.ru

     cv-geo-_.docx

თამარ დომიანიძე

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

+995 599 684 995

t.domianidze@lifescience.org.ge tamar.domianidze@gmail.com

     domianidze-cv_geio.docx

ნელი დათუკიშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

გენომის სტრუქტურისა და ფუნქციის ლაბორატორია

+995 599 949 713

n.datukishvili@lifescience.org.ge nellydatukishvili@yahoo.com