გიორგი მჭედლიშვილი

1927-2010

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის სისხლის მიმოქცევის ფიზიოლოგიის და პათოლოგიის ლაბორატორია

კიაზო ნადარეიშვილი

1929–2010

რადიობიოლოგიისა და რადიაციული ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორი

ვახტანგ მოსიძე

1928-1999

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის პირობითი რეფლექსების (ჰემისფეროთა ურთიერთობის შემსწავლელი) ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

ვალერიან ჩიკვაიძე

1928-1997

0

სერგი ნარიკაშვილი

1906–1992

ი. ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ქერქისა და ქერქქვეშა სტრუქტურების ურთიერთობის ლაბორატორია

ალექსანდრე როიტბაკი

1919–1991

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის თავის ტვინის ქერქის ზოგადი ფიზიოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

დიმიტრი გედევანიშვილი

1902-1990

ტკივილისა და ანალგეზიის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

ნიკოლოზ ძიძიშვილი

1907–1987

ი. ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ემოციათა ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

ალექსანდრე ბაკურაძე

1905-1987

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის პრიმატების ქცევის შემსწავლელი ლაბორატორია

პეტრე ქომეთიანი

1901-1984

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ბიოქიმიის განყოფილების ხელმძღვანელი

ალექსანდრე ბრეგაძე

1901-1978

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის კათედრა

მარინე ყუფარაძე

1923-1978

0