არჩილ მიქელაძე

1929-1974

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ელექტრონული მიკროსკოპიის ლაბორატორია

გიორგი ვაწაძე

1883-1971

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის რადიობიოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

ვლადიმერ ვორონინი

1870–1960

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ნერვული სისტემის პათოფიზიოლოგიისა და მორფოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი