ია ქვაჩაკიძე

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

+995 593 128 539

iako1965@yahoo.com

     cv_-.docx

ლალი გუმბერიძე

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

+995 593 321 401

lali.lala@mail.ru

     cv_-.docx

მელანო შავგულიძე

მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგიის ლაბორატორია

+995 599 228 383

meko_shavgulidze@yahoo.com

    

ხათუნა ბეჟანიშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგიის ლაბორატორია

+995 595 204 244

khatuna.bejanishvili@gmail.com

    

მარიამ ბაბილოძე

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგიის ლაბორატორია

+995 595 274 858

babilodze.mariam@gmail.com

    

ელენე ლომაძე

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია

+995 593 492 858

elenelomadze@yahoo.com

    

ქეთევან ჯარიაშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

გამოყენებითი რადიაციული კვლევების ლაბორატორია

+995 595 596 122

Kjariashvili@yahoo.com Kjariashvili@gmail.com

    

რუსუდან ვეკუა

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია

+995 591 017 626

rusudani_vekua@mail.ru

     cv_.docx

სალომე კიპაროიძე

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

გამოყენებითი რადიაციული კვლევების ლაბორატორია

+995 595 262 829

Salo_kipa@yahoo.com

    

ალექსანდრე თარხნიშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

რადიობიოლოგიის ლაბორატორია

+995 593 493 602

lex.trx@gmail.com

     -_-cv.doc

ხათუნა დონდოლაძე

მეცნიერ თანამშრომელი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი

რადიობიოლოგიის ლაბორატორია

+995 595 953 536

khatunadondoladze@yahoo.FR

     cv_.docx

ნანა ნარმანია

მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოქიმიის ლაბორატორია

+995 577 213 315

nana.narmania@iliauni.edu.ge