მარინა სარდლიშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

ნეიროტოქსიკოლოგიის ლაბორატორია