რევაზ სოლომონია

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ბიოქიმიური ნეიროფარმაკოლოგიის ლაბორატორია