რეოლოგიისა და დიაგნოსტიკურ–ანალიტიკური სერვისების ლაბორატორია

რეოლოგიისა და დიაგნოსტიკურ–ანალიტიკური სერვისების ლაბორატორია

ლაბორატორიის შესახებლაბორატორიის პერსონალი

რეოლოგიის და დიაგნოსტიკურ-ანალიტიკური სერვისების ლაბორატორია გახლავთ საქართველოში რეოლოგიის მიმართულებით ერთადერთი სამეცნიერო და სამეცნიერო-პრაქტიკული კვლევების განმახორციელებელი, რომელსაც აქვს მინიჭებული სერტიფიცირება და ლიცენზია ევროპული კვლევების საბჭოს მიერ. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ ლაბორატორიაში მიმდინარე ყველა კლინიკური კვლევები ნებადართულია და ჩართულია სხვადასხვა ქვეყნის ჯანდაცვის პროგრამებში.
 
ლაბორატორიის საქმიანობა ხორციელდება შემდეგი მიმართულებით
 
1.            ფუნდამენტური მულტიდისციპლინური სამეცნიერო კლვევების დაგეგმვა/განხორციელება
1.1.          რეოლოგიური ცვლილებების შესწავლა COVID-ის დროს;
1.2.          რეოლოგიური ცვლილებები გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების დროს;
1.3.          რეოლოგიური ცვლილებები ნევროლოგიური დარღვევების დროს;
1.4.          რეოლოგიური ცვლილებები ენდოკრინული დარღვევების დროს (პირველი ტიპის შაქრიანი დიაბეტი, მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტი და მათი გართულებები, ფარისებრი ჯირკვლის არაონკოლოგიური დაავადებები და სხვ.;
1.5.          რეოლოგიური ცვლილებები ონკოდაავადებების დროს;
1.6.          რეოლოგიური თვისებების უწყვეტი შესწავლა (მონიტორინგი) ორსულობის და მშობიარობის დროს და რეოლოგიის პრედიქტორული შეფასება ნაყოფის სიმეტრიული და ასიმეტრიული დარღვევების დროს;
1.7.          რეოლოგიური თვისებების როლის დადგენა სისხლძარღვთა ქირურგიაში და სხვ.
2.            გამოყენებითი კვლევების დაგეგმვა/განხორციელება
2.1.          რეოლოგიური სტატუსის ახალი კლასიფიკატორის შექმნა;
2.2.          წამლების რბილი ფორმების განსაზღვრა და ფარმაკოკინეტიკის შესწავლა;
2.3.          ნავთობპროდუქტების რეოლოგიური შეფასება;
2.4.          საშენი მასალების რეოლოგიური შეფასება;
2.5.          ძვირფასი მეტალების რეოლოგიის შეფასება;
2.6.          სხვადასხვა სახის ვაქცინების შეფარდებითი რეოლოგიური ანალიზი in vitro;
2.7.          პროცესების მათემატიკური მოდელირება;
2.8.          ჩატბოტების შექმნის აუცილებლობა კოვიდ-19 ის პანდემიის პირობებში.
3.            რეოლოგიის პოპულარიზაცია და ინტერნაციონალიზმი
3.1. ტრანს-ინტერნაციონალური კვლევევის დაგეგმვა/განხორციელება (პარტნიორი ქვეყნები ისრაელი, ბულგარეთი, უკრაინა, პორტუგალია, ესპანეთი, საფრანგეთი, თურქეთი);
3.2. ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენციის მოწყობა;
3.3. ვორკშოპები;
3.4.  ყოველწლიურ საერთაშორისო ბიორეოლოგიის საზაფხულო სკოლაში ლაბორატორიის სახელით ორგანიზატორობის გაწევა;
3.5. რეოლოგიის მიმართულებით ყველა საერთაშორისო ღონისძიებაში აქტიური ჩართულობა და მონაწილეობა, ლაბორატორიის სახელით მოდერატორობა;
3.6. დარგის ექსპერტების ყოველწლიური სხდომის ადმინისტრირება/განხორციელება
და სხვ.
3.7. საერთაშორისო და ადგილობრივი ჰორიზონტალური და ვერტიკალური სამეცნიერო ნეტვორკინგის განხორციელება, რეოლოგიური პლათფორმის გაფართოება.
4.            საგანმანათლებლო საქმიანობა
4.1. პოსტდიპლომური განათლების პროგრამის შექმნა/განხორციელება (წელიწადში ორჯერ);
4.2. საქართველოში და პარტნიორ ქვეყნებში არსებული უმაღლესი სამედიცინო სკოლებისათვის სილაბუსების შექმნა/დახვეწა/განახლება;
4.3. სტუდენტების და მოსწავლე ახალგაზრდების რეოლოგიის მიმართულებით კვლევებით დაინტერესება და მონაწილეობით კვლევების განხორციელება
 
რეოლოგიის ცნება
 
რეოლოგია ბერძნული სიტყვაა (ρέος, «დინება, ნაკადი» და - ლოგია). რეოლოგია შეისწავლის არანიუტონური სითხეების დენადობას.
რეოლოგია არის მყარი სხეულის, სითხეების, სუსპენზიების გადაადგილების კანონზომიერების შემსწავლელი ფუნდამენტური მეცნიერება და ბიოტექნოლოგიური დარგი. ეს არის მეცნიერების მიმართულება, რომელიც აერთიანებს ფიზიოლოგიურ, პათფიზიოლოგიურ, ტექნოლოგიურ, ფარმაცევტულ, მათემატიკურ, საინჟინრო, პროგრამულ, კლინიკურ და სხვ. კვლევებს.
 
მიმართულების განვითარების და ლაბორატორიის შექმნის წინაპირობა
 
დიდი ხანია ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრში აქტიურად მიმდინარეობდა მუშაობა რეოლოგიის მიმართულებით. გასული საუკუნის ორმოცდაათიანი წლებში ჯერ კიდევ ივანე ბერიტაშვილის სიცოცხლეში პათფიზიოლოგიის ლაბორატორიაში, რომელსაც ხელმძღვანელობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო აკადემიკოსის ვლადიმერ ვორონინი, მიმდინარეობდა სხვადასხვა პათოლოგიური პროცესების დროს სისხლის მიმოქცევის დარღვევების შემსწავლელი კვლევები. მაშინ, ჯერ კიდევ სულ ახალგაზრდა გიორგი მჭედლიშვილი მუშაობდა სისხლის დინების და დენადობის საკითხებზე.
გიორგი მჭედლიშვილი აქტიურად იყო ჩართული საერთაშორისო პროექტებში, რომელთა ძირითადი მიზანი იყო მიკროცირკულაციის და მაკროცირულაციის შესწავლა ნორმისა და პათოლოგიის დროს. მას ეკუთნის ორი საერთაშორისო აღმოჩენა. იგი სხვადასხვა წლებში ხელმძღვანელობდა  პათფიზიოლოგიის განყოფილებას, შემდეგ სისხლის მიმოქცევის ფიზიოლოგიის და პათოლოგიის ლაბორატორიას, 1986 წლიდან ხელმძღვანელობდა ინსტიტუტის ბაზაზე მომუშავე მიკროცირკულაციის კვლევის რესპუბლიკურ ცენტრს,  სადაც პირველად საქართველოში მის მიერ იყო წამოწყებული ბიოსამედიცინო კვლევები ფუნდამენტური და ექსპერიმენტული რეოლოგიის მიმართულებით.
გიორგი მჭედლიშვილი, როგორც სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერი თვლიდა, რომ მათემატიკური მოდელირების, ფიზიკური მოვლენების დეტალირების, დისკრეტიზმის და ანალიტიკის გარეშე პათფიზიოლოგიური მექანიზმების ახსნა შეუძლებელია. ამგვარად, მოხდა თემატიკის გაფართოება და გაღრმავება. რეოლოგიის და დიაგნოსტიკურ-ანალიტიკური სერვისების ლაბორატორიაში გრძელდება გიორგი მჭედლიშვილის მიერ  დატოვებული სამეცნიერო საგანძურის გაფრთხილება, ფორმირდება ახალი ჰიპოთეზები, წარიმართება ინოვაციური კვლევები, რომელებშიც მონაწილეობენ ქართველი და უცხოელი კოლაბორატორები, ლაბორატორიის თანამშრომლები აგრძელებენ ტრადიციებს. ისინი არიან მრავალი რეიტინგული ჟურნალის რედაქტორები თუ რეცენზენტები, მათი ხელმძღვანელობით დაცულია არაერთი სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომი.
 
დაფინანსებული გრანტები და პროექტები
 
•             2000-2001 - რეოლოგიური ცვლილებების შესწავლა თავის ტვინის მორფო-ფიზიოლოგიური ცვლილებების დროს (SA_001);
•             2000-2001 - ჰემორეოლოგიური ფაქტორები ნევროლოგიური, კარდიოლოგიური და ანგიოლოგიური  დაავადებების პათოგენეზში (SA/2_001);
•             2002-2003 - კლინიკო-ექსპერიმენტული კვლევები ჰიპერტენზიის, თავის ტვინის ინფარქტების და დიაბეტის დროს (SA/3_001-04);
•             2004-2006 - მიკროცირკულატორული ცვლილებები და ჰემორეოლოგიური დარღვევები ჰემორაგიული შოკის დროს (SA_001.201);
•             2003-2006 - ზედაპირების მეტალირება და რეოლოგიური ცვლილებები (G-782);
•             2013-2016 - ჰემორეოლოგიური კვლევის აუცილებლობა შოკის დროს (FR/420/7);
•             2014-2015 - ბემიპარინის დადებითი მოქმედება რეოლოგიაზე. ბემიპარინისმსოფლიო ორგანიზაცია და ქალთა ჯანმრთელობის ფონდი;
•             2016 - რეოლოგიის და მიკროცირკულაციის მნიშვნელობა მედიცინის სასწავლო კომპონენტში (SS15_2_001);
•             2016-2017 - რეოლოგიური სტატუსი ფეხმძიმობის პერიოდში (FR_19_4_2016);
•             2016 - ბიომედიკა-2016 (IncoNet EaP ევროკავშირის კვლევისა და ტექნოლოგიური განვითარების მე-6 ჩარჩო პროგრამა);
•             2018-2019 - ანტიკოაგულაციური მკურნალობის სარგებელი და ზიანი. ბემიპარინის მსოფლიო ორგანიზაცია (bemiparin F_IB_001/27);
•             2017 - ტელემედიცინა-2017 მკვლევარებისათვის ხელშემწყობი ევროპული პროგრამის დანერგვა (IncoNet EaP ევროკავშირის კვლევისა და ტექნოლოგიური განვითარების მე-7 ჩარჩო პროგრამა);
•             2017-2022 - European Approved Program for Promoting Young Researchers, ახალგაზრდა მეცნიერების ათვის ხელშემწყობი ევროპული აპრობირებული პროგრამა განმახორციელებლები ლისაბონის სამედიცინო სკოლის, ვაგნერის სამედიცინო უნივერსიტეტის და აახენის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტის ერთობლივი ადაპტირებული პროგრამა, საერთაშორისო  აკრედიტაცია), RSF, 2017-2022;
•             2019-2029 - რეოლოგიის პოპიულარიზაციის პროგრამა, European Science Unit and World Rheological Association;
•             2019-2020  - რეოლოგიური მარკერები, როგორც  ნუტრიციოლოგიური ეფექტურობის ინსტრუმენტალი. კვების და წამლების მაკონტროლებელი საერთაშორისო ორგანიზაცია GRA_FDSO_01_19_127.;
•             2019-2020 - სისხლძარღვშიდა და სისხლძარღვთა ფაქტორების კომპლექსური შესწავლა ახალგაზრდებში სისხლის დენადობის დადგენის მიზნით. ევროპის უნივერსიტეტი GR_EU001/08/2010;
•             2020-2021 - კვლევითი პროგრამა, ერაზმუს+, ესპანეთი, მალაგას უნივერსიტეტის სამედიცინო სკოლა და ჰოსპიტალი ER_297;
•             2020-2021 - საქართველოს გამოცდილება: კვლევების მდგრადობა COVID-2019-ით გამოწვეული პანდემიის დროს. საერთაშორისო პანდემიასთან პრევენციის ორგანიზაცია G3P/2020_JJP_Con_01.
 
პატენტები და სხვა ავტორიზებული პროდუქტები
 
•             არტერიების ელასტიურობის, არტერიების კედლის სიმტკიცის რეზისტენტობის ტონის არაინვაზიური გაზომვა (უკრაინპატენტი, უკრაინა1998);
•             „სამეცნიერო ტურნე“-როგორც მეცნიერების პოპულარიზაციის აქტივობა (საქპატენტი, 2016);
•             მიკროცირკულაციის საკვლევი ჯორჯალის in vivo მოდელი შოკის ახალი კლასიფიკაცია (QuoMedic Agensy for Servises to Midecal Science, 2016);
•             კლინიკური რეოლოგიის კურსი, საერთაშორისო აკრედიტაცია (პორტუგალია, 2016);
•             კლინიკური ლაბორატორიის ახალი მენეჯმენტი (QuoMedic Agensy for Servises to Midecal Science, 2017);
•             თერაპიული უსაფთხოების საკონტროლო ნიშნულების რეგისტრაცია (QuoMedic Agensy for Servises to Mideca, Science, 2018);
•             სამედიცინო პოსტდიპლომური განათლების პროგრამა, აკრედიტაცია (2016);
•             უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამა, აკრედიტაცია (2017);
•             დიპლომის შემდგომი და უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამა, აკრედიტაცია (2019);
•             დიპლომის შემდგომი და უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამა, აკრედიტაცია (2019);
•             ბიომექანიკის სწავლების კურსი (2019);
•             კინეზიოლოგიის სწავლების კურსი (2020).
 
ლაბორატორიის სახელით კონფერენციების ორგანიზატორობა
(მხოლოდ საერთაშორისო ფორმატი, მხოლოდ 2015 - 2021)

 
•             საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია-სკოლა ბიომედიცინაში BIOMED-2021, ეპიგრაფით “Consolidation of researcher during pandemic COVID-19”, 2021, ბათუმი, საქართველო;
•             მე-6 ევრო საზაფხულო სკოლა ბიორეოლოგიაში და მექანობიოლოგიაში, უჯრედების, ქსოვილთა სისტემების მიკრო და ნანომექანიკის და მექანობიოლოგიის სიმპოზიუმი,  2021, ვარნა, ბულგარეთი;
•             ევროპის მიკროცირკულაციის და კლინიკური ჰემორეოლოგიის, საერთაშორისო კლინიკური ჰემორეოლოგიის და საერთაშორისო ბიორეოლოგიის საზოგადოებების ერთობლივი კნფერენცია, ლაბორატორია ხელმძღვანელობდა სიმპოზიუმს Multidisciplinary Rheology in Poliprofil Medicine, 2021, ფუკუოკი, იაპონია;
•             საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია-სკოლა ბიომედიცინაში BIOMED-2020, ეპიგრაფით “All about COVID-19, 2020, შეკვეთილი, საქართველო;
•             მეცნიერების და ინოვაციების ფესტივალ 2019-ის ფარგლებში სამეცნიერო პიკნიკი, 2019, თელავი, საქართველო;
•             მეცნიერების და ინოვაციების ფესტივალ 2019-ის ფარგლებში, სამეცნიერო ექსკურსია „მეცნიერება და ლიმონათი“ 2019, მცხეთა, ზედაზენი, საქართველო;
•             მეცნიერების და ინოვაციების ფესტივალ 2019-ის ფარგლებში საერთაშორისო კონფერენცია “ციფრული ბიომედიცინა”, 2019, თბილისი, საქართველო;
•             საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია ბიომედიცინაში BIOMED-2019, 2019, ციხისძირი, საქართველო;
•             მე-5 ევრო საზაფხულო სკოლა ბიორეოლოგიაში და მექანობიოლოგიაში, უჯრედების, ქსოვილთა სისტემების მიკრო და ნანომექანიკის და მექანობიოლოგიის სიმპოზიუმი, თანაორგანიზატორი, სესია: “ჰემორეოლოგიური დარღვევები სხვადასხვა პათოლოგიებში. პრეპარატების ეფექტი”. 2018, ვარნა, ბულგარეთი;
•             მეცნიერების და ინოვაციების ფესტივალი, 2018, სიმპოზიუმი “ინოვაციური მიდგომები რეოლოგიაში“, 2018, თბილისი, საქართველო;
•             მე-4 საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია რეოლოგიაში, 2018, თბილისი, საქართველო;
•             მე-3 საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია რეოლოგიაში, 2016, ანტალია, თურქეთი;
•             მე-2 საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია რეოლოგიაში, 2016, თბილისი, საქართველო;
•             სამეცნიერო ტურნე „კლინიკური და ლაბორატორიული ჰემორეოლოგია“, 2016, თბილისი-უფლისციხე-გორი-ზესტაფონი-ბათუმი, საქართველო;
•             კლინიკური ჰემორეოლოგიის ფოკუსირება პრაქტიკოსი ექიმებისათვის, 2016, თბილისი, საქართველო;
•             პირველი საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია რეოლოგიაში, 2015, ქუთაისი, საქართველო.
 
ექსპერტობა, რედაქტორობა
 
•             განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრი, ავტორიზაციის საბჭოს წევრი;
•             განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრი, ავტორიზაციის ექსპერტი;
•             განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრი, აკრედიტაციის ექსპერტი;
•             ჰორიზონ 2020-ის ფუნდამენტური კვლევების ექსპერტი;
•             ERA+-ის ფუნდამენტური კვლევების ექსპერტი;
•             Journal of Biomechanics (RJB) is an international peer-reviewed journal. Impact Factor 2.12
•              Elixir International Journal Current Index Copernicus, Poland Value (ICV) is 80.82, Scored Publication Impact Factor (PIF) of 6.025 powered by I2OR and currently listed in Ulrich's Periodicals Directory, ProQuest, USA;
•             Clinical Hemorheology and Microcirculation (Blood Flow and Vessels) Impact factor 2.242 ISSN print 1386-0291 ISSN online 1875-8622;
•             Sci-Articles Journal, 5-00-005967-0;
•             ინტერნეტ პორტალი ბიზნესი და რეოლოგია;
•             Journal of Biomedical and Medical Sciences www.bmms.en -ის მთავარი რედაქტორი;
•             მდგრადი კვლევების პორტალი COVID-19;
•             Open Electrical Electronic Engineering Journal
•             სადოქტორო და სამაგისტრო ნაშრომების ექსპერტი;
•             სამედიცინო ექსპერტი კლინიკურ ჰემორეოლოგიაში;
•             ჯანდაცვის ექსპერტი.
 
უცხოელი პარტნიორები
 
•             საფრანგეთი.
ჯანმრთელობისა და სამედიცინო კვლევების ფრანგული ინსტიტუტი, გულის ფიზიოლოგიისა და ექსპერიმენტული მედიცინის დეპარტამენტი.
პროფესორი ჯ.ფ ბრუნ - რეოლოგიის განყოფილების უფროსი
•             პორტუგალია.
ლისაბონის უნივერსიტეტი, სამედიცინო სკოლა.
პროფესორი კ.სალდანჰა - ბიოროლოგიისა და ქიმიის დეპარტამენტის უფროსი
•             აშშ.
ნიუ იორკის სამედიცინო კოლეჯი.
პროფესორი აკოს კოლერი - ფიზიოლოგიის განყოფილების უფროსი
•             აშშ.
ლუისვილის უნივერსიტეტი.
პროფესორი ლ.გობეჯიშვილი - მიმართულების სამედიცინო სკოლის ხელმძღვანელი
•             ბულგარეთი.
ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემია, მექანიკის ინსტიტუტი.
პროფესორი ნ. ანტონოვა - ბიომექანიკის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
•             იტალია.
პიზის უნივერსიტეტი.
პროფესორი ა. გენაზანი - მეან-გინეკოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი
•             უნგრეთი.
დებრეცენის უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი.
პროფესორი ნ.ნემენი - ოპერატიული ტექნიკის დეპარტამენტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
•             უკრაინა.
დ. ჩებოტარევის სახელობის უკრაინის სამედიცინო მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გერონტოლოგიის ინსტიტუტი.
პროფესორი ვ.ლიშნევსკა - კარდიოლოგიური განყოფილების უფროსი
 
წიგნები
 
1.            Mantskava M. Momtselidze N. Concepts, the newest methods, results, discussions, conclusions of researches in modern biomedicine, 2021, ISNB 978-9941-490-92-7, p.118 (opus III)
2.            Mantskava M. New concepts, the newest methods, results, discussions, conclusions of researches in modern biomedicine 2020, ISBN 978-8841-485-14 -5, p.150 (opus II)
3.            Mantskava M., Momtselidze N. New concepts, the newest methods, results, discussions, conclusions of researches in modern biomedicine. 2019. ISBN 978-9941-485-14-5. - 80 p.
4.            Mantskava M. Rheology - Multidisciplinary Concept. 2018. ISBN -978-1234-567-89-7(12345)- 90p.
5.            Mantskava M. New concepts, Methods, Data and Conclusions in rheology – Multidisciplinary Science. 2016. Tbilisi, Georgia, Antalya, Turkey. - 43p.
6.            Mantskava M. Rheological and Microcirculation Methods, New Data, Conclusion. For participants of International School on Rheology and Microcirculation. 2015. - 47p.
 
მონოგრაფიები
 
1.            Mantskava M. and Y.Nyashin, Biomechanics for medical students, PSMU Print House, 2021  -189 p. (PP)
2.            Mantskava M. Thyroid and periodontitis (rheological blood tests ISBN 3-659-81858-5), 2015, Acad. Pub.-45 p.  
3.            Mantskava M., Momtselidze N. Stress - the cause and consequence of hemorheological disorders. Аcademic  Pub., Germany, ISBN 3-659-66518-9; 2014. -77p.
4.            Mantskava M., Momtselidze N. Blood hemorheological status ISBN 3-659-66111-2; 2014 -78 р.
 
სტატიები
 
1.            Mantskava M., Kuchava G. Brain Blood Flow Control with Artificial Intelligence J. Series on Biomechanics Vol. 35 No.2. 73-78. 2021 http://jsb.imbm.bas.bg
2.            Mantskava M., Labadze E., Ttsalugelashvili A., Narsia., N., Momtselidze N. Splenectomy in the surgical treatment of gastric cancer: changes in the hematological and hemorheological parameters of blood cells. Series on Biomechanics, 35 No.1, 67-70 http://jsb.imbm.bas.bg/page/en/details.php?article_id=458
3.            Mantskava M., Momtselidze N., Kuchava G. Effect of Tween 80 some rheological properties of emulsions. Georgian Nat. Acad Sci. Biomed Series. 2020, 46:5-6, 272-278
4.            Mantskava M., Momtselidze N., Akhvlediani L., Antonova N., Bilanishvili A., Bostiashvili T., Brun J., Chkadua G.3., Faber P., Jojua N., Kalichava T., Kiriakidi R., Kotaria T., Kuchava G., Maisuraze N., Makharadze M., Mitskevihi N.,  MirianashviliI I., Nizharadze N., Potskhishvili S., Rabiei A., Saldanha C., Sanikidze T., Silva-Herdade A., Sturua L., Uchaneishvili S., Urdulashvili T., Zardoshtian A. The preliminary data about analytical and experimental rheological properties in the frame of international multidisciplinary project “Georgian reality: the sustainability of scientific research during the COVID-19 pandemic”. Series on Biomechanics. 2020, 34(3):67-81
5.            Mantskava M., Chatbots as innovations of digital medicine. New prospects of the research during virus covid-19 pandemic. ISSN 1812-5123. J.of Biomechanics 2020, 24(2):105-110.
DOI: 10.15593/RJBiomeсh/2020.2.01
6.            Mantskava M., Momtselidze N., Zardoshtian A, Rabiee A.   Study of rheological aspects and attempt to the theoretic rheological results with genetic building in the hypertonic patients and their family members (hypertonic) The First Intrantional Scientific Practical Online Conference Human Genetics and Genetic Diseases: Problems and Development Perspectives. 2020 p.105-106 https://www.researchgate.net/publication/336810919
DOI 10.13140/RG.2.2.20163.55842
7.            Mantskava M., Momtselidze N., Sarabu V., Chippurupalli A., Sashana G. Study of functional state of resistive arteries for determinate normative indicators of the microcirculation index. Series on Biomechanics 2020 5-6(46):273-278
8.            Mantskava M., Antonova N. Rheological lineaments in cor pulmonale with pulmonary. Series on Biomechanics 2020, 5-6(46): 279
9.            Gotsadze M., Narsia N., Momtseldze N., Mantskava M. Effect of Xarelto on hemorheological      system in patient group with permanent form of atrial fibrillation WORLD SCIENCE ISSN 2413-1032 № 11(51), 2:17-20. 2019 https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30112019/6770
10.          Mantskava M.M., Momtselidze N.G. Clinical markers of functional condition of resistive arteries in the young men. ISSN 1812-5123. J. of Biomechanics. 2019, 23(4):501-505 DOI: 10.15593/RZhBiomeh/2019.4.08
11.          Mantskava M.M., Nyashin Y.I., Lokhov V. A. The study of blood circulation at experimental tumor ISSN 1812-5123. Journal of Biomechanics. 2019, 23(4):506-510 DOI:10.15593/RZhBiomeh/2019.4.09
12.           მანწკავა მ., მომცელიძე ნ., შენგელია ლ., მოსია ბ. ქართული ენის და ლათინური ტერმინების შეზღუდული გამოყენება „ექიმ-პაციენტი“-ს კავშირის გასამყარებლად. ლინგვისტური და ფსიქოლოგიური ფაქტორი. „მრავალკომპონენტიანი მეცნიერება“ მულტიდისციპლინური უმაღლესი სკოლის შრომათა კრებული. ISSN 978-0041-485-14-5. 2019, (4):4, 69-72
13.           მანწკავა მ., მომცელიძე ნ., შენგელია ლ., მოსია ბ. ქართულენოვანი ორიგინალური კითხვარების გამოყენების როლი ფუნდამენტურ სამეცნიერო კვლევებში. „მრავალკომპონენტიანი მეცნიერება“ მულტიდისციპლინური უმაღლესი სკოლის შრომათა კრებული. ISSN 978-0041-485-14-5. 2019, (4):4, 69-72
14.          Labadze E., Tsalugelashvili A., Mantskava M., Momtselidze N., Narsia N., Parallel study of hemorheological, inflamation and anemia parameters before, during and after surgery in patients with stomach cancer. Science Review. ISSN 2544-9346. 2019, 6(23):8-12 https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/31072019/6609
15.          Gotsadze M., Narsia N., Momtselidze N., Mantskava M.   Monitoring hemorheological parameters in patients with arterial fibrillations (Primary dates) Georgian Medical News, ISSN 1512-0112. 2019, 5 (290):59-62. http://www.geomednews.org/shared/issues/med290.pdf
16.           Mantskava M.M., Momtselidze N. Study of changes in certain blood parametra during ischemic stroke for forecast disease outcome.   ISBN 978-9941-8-1339-9. 2019, 157-162
17.           Mantskava M.M., Momtselidze N.G., Labadze E.E., Gotsadze M.N., Kuchava G.T.  Adaptations of some experimental data for applied of critical medicine J. of Biomechanics. DOI: 10.15593/RZhBiomeh/2019.1.04. ISSN 2409-6601. 2019, 23(1): 33-38
18.           Mantskava M., Momtselidze N. RBC aggregability and deformability in residual umbilical cord blood Series on Biomechanics 2018. 32 (2) 24-27 http://jsb.imbm.bas.bg/page/en/details.php?article_id=279
19.           Mantskava M., Momtselidze N., Mitagvaria N., Davlianidze L., Devdariani M., Nebieridze M., Gumberidze L., Kvachakidze I., Sikhariulidze N., Jarinova V. The influence of polysorbate Tween 80 on somatic health rats in experiment. Series on Biomechanics, 32, 2 (2018), 28-32 http://jsb.imbm.bas.bg/page/en/details.php?article_id=280
20.          გოცაძე მ., მანწკავა მ. ერითროციტების აგრეგადობის და დეფორმადობის უნარი პაციენტებში წინაგულთა ფიბრილაციის პერსისტიული ფორმით.  სტატია წიგნში "დაუვიწყარი შემთხვევები კარდიოვასკულურ მედიცინაში",  რედაქტორი ზ.ფაღავა. კლინიკური ჰემორეოლოგიის თავი. მოდერატორი  მ.მანწკავა, 2018, თბილისი გამომცემლობა,"სხვა",გვ.48
21.          მანწკავა მ.  "რეოლოგია ინსულინით დაავადებულ პაციენტებში წინაგულთა ფიბრილციის ანამნეზით“  სტატია წიგნში "დაუვიწყარი შემთხვევები კარდიოვასკულურ მედიცინაში",  რედაქტორი ზ.ფაღავა. კლინიკური ჰემორეოლოგიის თავის მოდერატორი  მ. მანწკავა, 2018, თბილისი გამომცემლობა, "სხვა", გვ.56
22.          Gumberidze L., Kvachakidze I., Davlianidze L., Devdariani M., Nebieridze M., Momtselidze N., Mantskava M., Sikharulidze N., Mitagvaria N. Effect of dimethyl sufoxide (DMSO) on changes in behavior of animals indiced by whole body hyperthermia. Biomedical Series 2018, 1-2(44), 15-24.
23.          Mantskava M., Momtselidze N. Comprehensive assessment of the microcirculation and blood rheology during diabetic microangiopathy. In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of physiological functions.   Nova Science Publishers. ISBN 978-1-53614-395-9; 2018, 153-162, 2018
24.          Mitagvaria N., Davlianidze L., Devdariani M., Mantskava M., Nebieridze M., Momtselidze N., Gumberidze L., Khvachakidze I., Sicharulidze N.   Analysis of the mechanisms of whole-body hyperthermia-induced behavioral disorders (experimental study) In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of physiological functions. Nova Science Publishers. ISBN 978-1-53614-395-9; 2018, 173-194
25.          Beriashvili S., Nikolaishvili M., Mantskava M., Momtselidze N., Franchuk K. Changes in tooth hard tissue mineralization and blood rheology in healthy adolescents and those with thyroid dysfunction. Georgian Medical News 2016, (Issue): 28-34 http://www.geomednews.org/shared/issues/med260.pdf
26.          26. Mantskava M.M., Chikobava S.R., Gogiberidze M.A, Tamasidze A.G., Tamasidze N. A., Mosemghvdlishvili N.G., Nikolaishvili M.I. New concept of study of oral hygiene assessment in patients with orthopedic treatment. Series on Biomechanics, 30, 2(2016):32-37 http://jsb.imbm.bas.bg/page/en/details.php?article_id=197  
27.          Mantskava M., Momtselidze N., Urdulashvili T., Lomitashvili N. Diagnostic Efficiency of blood rheological status determination in pregnancy. Sci-Articles. 54(2016):16-19 https://rheology.biz/wp-content/uploads/2017/02/MAKA.pdf
28.          Mantskava M. Comprehensive evaluation of microcirculation and blood rheology during diabetic microangiopathy. Sci-Articles. 54(2016):45-51 https://rheology.biz/wp-content/uploads/2017/02/MAKA.pdf
29.           Arpentieva M., Mantskava M. Motives of doctor patient relationship and problem of interest conflict. Sci-Articles. 54(2016):52-59 https://rheology.biz/wp-content/uploads/2017/02/MAKA.pdf
30.          Mantskava M., Finco A., Momtselidze N., Nadareishvili D. The influence of ultraviolet and infrared irradiation on arterial insufficiency of the upper extremities after sectoral mastectomy. Sci-Articles. 54(2016):60-63 https://rheology.biz/wp-content/uploads/2017/02. pdf
31.          Momtselidze N., Mantskava M., Urdulashvili T., Narsia N, Gotsadze M., Mchedlishvili T. Comprehensive evaluation of the blood flow in patients with coronary artery disease during heart failure. Sci-Articles. 54(2016):5-11 https://rheology.biz/wp-content/uploads/2017/02/.pdf
32.          Mantskava M. The reaction of the microcirculation and hemorheology in the bemiparin during experiments. Proceedings of the Georgia National academy of Sciences. Chemical Series. ISSN-0132-6074, 4, 42(2016):617-621
33.          Mantskava M., Momtselidze N., Urdulashvili T. Influence of different by duration insulin action on erythrocyte aggregation. Bulletin of Kaluges University, 2, 31(2016):82-84http://tksu.ru/Scince/DocLib10/2016/%D0%92%D0%9A%D0%A3_2016_2.pdf https://tksu.ru/upload/iblock/02e/02ef986134e51b5319ddc9afe0549639.pdf
34.          Mantskava M., Momtselidze N. Blood Hemorheology and accompanying surgical intervention emotional stress. Bulletin of Kalughe University, 2, 31(2016):77-81 http://tksu.ru/Scince/DocLib10/2016/%D0%92%D0%9A%D0%A3_2016_2.pdf
35.          Mitagvaria N., Nebieridze M., Devdariani M., Davlianidze L., Mantskava M., Momtselidze N., Gumberidze L., Kvachakidze I., Jojua N., Sikharulidze N. The Possible Mechanism of Local Hyperthermia-induced Morphological Changes in Cerebral Tissue (Experimental Study of Rats. In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of physiological functions.  ISBN:978-1-63484-988-3, Nova Science Publishers. 7(2016):187-206 https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=58069
36.          Mantskava M., Lomitashvili N., Urdulashvili N., Urdulashvili T., Mchedlishvili T., Momtselidze N. The need for implementation measuring rheological properties in pregnancy. International scientific journal „Novation” 3(2016):99-101
37.          Mantskava M., Urdulashvili T., Narsia N., Mchedlishvili T., Momtselidze   N. Rheological, vascular and hemodynamic parameters in heart failure in patients with coronary artery disease. International scientific journal „Novation” 3(2016):93-97
38.          Mantskava M., Momtselidze N. Influence of adaptation resources on blood rheology under emotional stress. International scientific journal „Novation” 3(2016):105-108
39.          Chikadze A., Khuchua L., Burduladze J., Jibladze M., Mantskava M., Chikadze T., Shakarishvili R. Association between sleep apnea severity and blood hemorheology. Sleep Medicine 16, S2-S182.   http://www.sleep-journal.com/article/S1389-9457(15)00574-2/pdf
40.           Mantskava M. Drugs and remedy safety for treatment of diseases of different etiologies. International Journal Life Sciences.   http://www.elixirpublishers.com/index.php?route=product/search&filter_name=Mantskava&filter_type=Anywhere
41.          Mantskava M.M. New non-invasive method for measuring coefficient of microcirculation, J. Biomechanics, 2016; 20(1):15-28 doi: 10.15593/RZhBiomeh/2016.1.06
42.          Mantskava M., Momtselidze N., Davlianidze L. The assessment of emotional stress on indicators of blood rheology.   Evidence-based medicine. (2015):46-48 http://www.ebm.am/Portals/0/Docs/EBM_2015_proceedings. pdf  
43.          Mantskava M., Momtselidze N. Rheological blood status in the treatment of hypertension. Journal of Cardiology, 4,120(2015):62-63
44.          Mantskava M., Momtselidze N., Davlianidze L., Urdulashvili T. Positive effect of bemiparin to blood flow. Series on Biomechanics, 29, 4(2015):45-49 http://www.imbm.bas.bg/biomechanics/uploads/Archive2015-4/45-49.pdf
45.          Saginadze N., Gumberidze L., Davlianidze L., Devdariani M., Kvachakidze I., Momtselidze N., Mantskava M., Nebieridze M., Sicharulidze N., Mitagvaria N. Changes in the behavior animals caused by oxidative stress. Proceeding of the Georgian Nat. Acad. of Scienc., 41, 5-6(2015):221-227
46.          Mantskava M., Momtselidze N. Influence of Different Types of insulin on Aggregation of Erythrocytes in patients with Diabetes. Armenian Medical refereed journal. Yerevan, 11(2015):88 http://www.medlib.am/?page=AMRJ&JurLang=EN&Nummber=2015
47.          Mantskava M., Momtselidze N. Microcirculation, blood rheology status and age-related changes. Journal of the Medical Centre of the Department of the President of the Republic of Kazakhstan Proceedings of the I Eurasian Congress of Gerontology, 5, 58(2015):173-178 http://heraldmed.org/ru/images/vestnik/vestnik_1_2015.pdf
48.          Beriashvili S., Mantskava M., Momtselidze N., Nikolaishvuli M., Tupinashvili T., Tamasidze N. Hemoreological Status During Periodontitis with and wihtout Thyroid Dysfunction Between Children the Age of 11-15. Eurasian Union of Scientists (ESU) Monthly Research Journal.1,18, 2(2015):46-48 https://elibrary.ru/item.asp?id=27439049
49.          Mantskava M., Momtselidze N., Davlianidze L. Blood cell deformation after blood loss.  Journal of Biological Physics and Chemistry 15 (2015):9–11 http://dx.doi.org/10.15360/1813-9779-2014-5-27-32 14.
50.          Mantskava M., Machavariani A.  Determination of the sensitivity and efficiency of the method of magnetization of red blood cells Journal of Haematology, X, 4(2014):36 http://www.bloodscience.ru/pdf/verstka_VG14-04_web.pdf
51.          Mantskava M., Momtselidze N. Rheological blood status with invasive mycoses. Journal of Haematology, X, 4(2014):37 http://www.bloodscience.ru/pdf/verstka_VG14-04_web.pdf.
52.           Mantskava M., Momtselidze N., Davlianidze L. Blood Rheological Properties in Blood Loss (An experimental study). Obshchaya Reanimatologia, 10, 5(2014):27-32.    http://dx.doi.org/10.15360/1813-9779-2014-5-27-32
53.          Gogua M., Mantskava M., Momtselidze N., Tamasidze N., Nikolaishvili M., Tupinashvili M., Zenaishvili S. Blood Rheological Status and Influence of Grape Seed Extract in Patients with Parodontitis. Clinical and Experimental Medicine, 5(2014):36-40 http://www.jecm.ge/summary14_5.htm
54.          Beriashvili S., Mantskava M., Momtselidze N., Zenaishvili S., Nikolaishvili M., Tupinashvili T., Vashakidze I. Parathyroid Gland Dysfunction and Blood Rheological Changes in adolescents. Clinical and Experimental Medicine, 5(2014):43-47 http://www.jecm.ge/summary14_5.htm
55.          Mantskava M., Azikuri G., Momtselidze N., Mitagvaria N.   Blood rheological status in obstruction apnea. Proc. of the Georgian Nat. Acad. of Science. Biomedical Series, 40, 5-6(2014):251-256
56.          Mantskava M., Momtselidze N. Assessment of platelet in case of stress-induced apnea J. of Stress Physiology and Biochemistry. ISSN 1997-0838. 10, 3(2014):281-286 http://www.jspb.ru/issues/2014/N3/JSPB_2014_3_281-286.html
57.          Mantskava M., Momtselidze N. Davlianidze L., Mitagvaria N. Hemorrhagic Shock and stress – Cause and Concequence of Hemorheology Disturbances on the Example of the Changes in Ertythrocyte aggregation. J. of Stress Physiology and Biochemistry. ISSN 1997-0838. 10, 2(2014):238-246 http://www.jspb.ru/issues/2014/N2/JSPB_2014_2_238-246.pdf
58.          Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N. The Role of Various Stressors in the Trigger Mechanism of Raynaud’s Disease (Hemorheological and Vascular Reactions. J. of Stress Physiology and Biochemistry. ISSN 1997-0838. 10, 2(2014):328-335 http://www.jspb.ru/issues/2014/N2/JSPB_2014_2_328-335.pdf
59.          Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N., Varazashvili M. T Sordia. Effect of insulin preparation in erythrocyte aggregability during brain infarct (in vitro). Thrombosis, haemostasis and rheology. 44, 4(2010):32-33
60.          Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N., Varazashvili M., T Sordia. Role of erythrocyte aggregation as a hemorheological disorders in microangiopathy during I type diabetes mellitus. Thrombosis, haemostasis and rheology, 44, 4(2010):33-35
61.          Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N., Varazashvili M., T Sordia. Role of erythrocyte aggregation as a hemorheological disorders in microangiopathy during I type diabetes mellitus. Thrombosis, haemostasis and rheology, 44, 4(2010):33-35
62.          Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N., Varazashvili M. Effect of exogenous insulin in hemorheological disorders of patient with IDDM and NIDDM. “Circulation and Haemostasis” J. of Medical Scientific Research. 3, 1(2007):98-100
63.          Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N. Varazasvili M. Hemorheological Disorders in Microangiopathy during I type Diabetes Mellitus. J. of Medical Scientific Research. 3, 1(2007):27-32
64.          Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N., Mchedlishvili G. Hemorheological disorders during the 1st and 2nd types of diabetes mellitus in patients with foot gangrenes. Clinical Hemorheology and Microcirculation. 35, 1-2(2006):307-311
65.          Mantskava M., Momtselidze N., Mchedlishvili G. Hemorheological disorders during ischemic brain infarcts in patients with and without diabetes mellitus. Clinical Hemorehology and Microcirculation. 35,1-2(2006):261-265
66.          Urdulashvili T., Momtselidze N., Mantskava M., Narsia N., Mchedlishvili G. Hemorheological, microvascular and hemodynamic disorders during coronary heart disease. Georgian Medical News. 136, 7(2006):55-57. PMID: 16905846   www.geomednews.org/shared/issues/med136.pdf
67.          Bolokadze N., Lobjanidze I., Momtselidze N., Shakarishvili R., Mchedlishvili G.  Comparison of erythrocyte aggregability changes during ischemic and hemorrhagic stroke. Clinical Hemoreology and Microcirculation. 2006. v. (35), N 1-2, 265-267
68.          Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N., Varazasvili M. Effect of Insulin Preparation in Erythrocyte Aggregability during Brain Infarct (in vitro). J. of Medical Scientific Research. 1, 1(2005):45-47
69.          Mchedlishvili G., Mantskava M., Urdulashvili T. Appraisal of functional state of the human resistance arteries.  Journal of Biomechanics. 8, 1(2004):55-59
70.          Urdulashvili, Mantskava M., Momtselidze N., Narsia N., Mchedlishvili G. Microvascular and hemorheological disorders during ischemic heart disease. Scientific practical journal. Cardiology and internal Medicine XXI. VIII, 4(2004):9-15
71.          Mantskava M., Pargalava N., Mchedlishvili G. Regional and systemic rheological disorders during the diabetic gangrene. “Clin. Hemorh. Microcirc”. 30, (2004):457-459. PMID: 15258386
72.          Urdulashvili T., Momtselidze N., Mantskava M., Narsia   N., Mchedlishvili G. Hemorheological disorders and arteriolar resistance during ischemic heart disease. “Clin. Hemorh. Microcirc”. 30, (2004):399-401. PMID: 15258372
73.          Mantskava M., Pargalava N., Mchedlishvili G. Direct beneficial effect of insulin -on blood rheological disorders in the microcirculation. “Clin. Hemorh Microcirc”. 30, (2004):431-433. PMID: 15258380
74.          Mchedlishvili G. and Momtselidze N. Hemorheological aspects of the microcirculation: approach, disorders, principal factors, investigation technique. In: "Advances in Medical Diagnostic Techniques and procedures". Anamaya Publishers, New Delhi, 2004, pp. 127-132.19.
75.          Bolokadze N., Lobjanidze I., Momtselidze N., Solomonia R., Shakarishvili R., Mchedlishvili G. Blood rheological properties and lipid peroxidation in cerebral and systemic circulation of neurocritical patients. Clinical Hemoreology and Microcirculation. 2004, v. 30, N 2, pp. 99-105.
76.          Beridze M., Momtselidze N., Mchedlishvili G., Shakarishvili R. Influence of nitric oxide initial levels on erythrocyte aggregability during 12 hours from ischemic stroke onset. Clinical Hemoreology and Microcirculation. 2004, v. 30, 403-406.
77.          Tatarishvili J, Momtselidze N., Mchedlishvili G. Blood rheological abnormalities in the microcirculation during experimental traumatic shock. Clinical Hemoreology and Microcirculation. 2004, v. 30, 407-410.
78.          Bolokadze N., Varazashvili M., Salia N., Momtselidze N., Solomonia R., Mchedlishvili G. Lipid peroxydation in the erythrocytes under conditions of their increased aggregation. Clinical Hemoreology and Microcirculation. 2004, v. 30, 453-455.
79.          Mchedlishvili G., Lobjanidze I., Momtselidze N., Bolokadze N., Varazashvili M., Shakarishvili R. About spread of cerebral and hemorheological disorders to whole body in critical care of patients. Clinical Hemorheology and Microcirculation. 2004, v. 31(2), pp. 129-138.
80.          Mantskava M., Momtselidze N., Mchedlishvili G, Pargalava N. Comparative significance of the principal factors responsible for micirculatory disorders in I type diabetes mellitus. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. A. 29, 5-6(2003):653-657
81.          Bostiashvili T., Shakarishvili R., Chinchaladze T., Gatserelia M., Momtselidze N. Hemorheological effects of isovolemic hemodilution in patients with cerebrovascular disorders. Georgian Medical News. 1(82) 2002. p. 90-92.
82.          Burduladze I., Bostiashvili T., Shakarishvili R., Aloeva M., Momtselidze N. Pathohemorheological determinants of obstructive sleep apneas. Georgian Medical News. 2002. N 2 (83), стр. 76-78.
83.          Bostiashvili T., Burduladze I., Shakarishvili R., Chinchaladze T., 5. Momtselidze N. Hemorheological correlatives of hemodilution therapy in stroke patients. Georgian Medical News. 2002, N 2 (83), стр. 73-75.
84.          Mchedlishvili G. Intensified RBC aggregation as initiating factor of microcirculatory disorders. International Conference on Biorheology and School for Young Scientists. Sofia, Bulgaria, 2000, pp. 171-174.
85.          Momtselidze N., Lobjanidze I., Gobejishvili L., Shakarishvili R., Mchedlishvili G. Comparative Changes of Various hemorheological parameters related to cerebrovascular disorders. International Conference on Biorheology and School for Yung Scientists. Sofia, Bulgaria, 2000, pp. 152-155.
86.          Mantskava M., Mchedlishvili G., Pargalava N. Arteriolar resistance and hemorheological disorders related to Raynaud's phenomenon. Microvasc. Res. 62, 2001, 190-195. DOI: 10.1006/mvre.2001.2335.
87.          Mchedlishvili G., Shakarishvili R., Momtselidze N., Gobejshvili L., Aloeva M., Mantskava M. Comparative values of erythrocyte aggregability versus other indices of hemorheological disorders in patients with ischemic brain infarct. Clinical Hemorheology and Microcirculation. 22, 1(2000):9-15  PMID: 10711816
 
თეზისები:
1.            Mantslava M., Momtselidze N. Clinical case of false systolic hypertension 7th Euro summer School on Biorheology & Symposium on Micro and Nano Mechanics and Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems (BIORHEO2021) Varna Bulgaria, 2021, 28 Aug-5 Sep.
2.            Mantskava M., Momtselidze N., Nyashin Y., Lokhov V. Experimental data and theoretical tumor paraneoplasticism and theoretical approach, 7thEurosummer School on Biorheology & Symposium on Micro and Nano Mechanics and Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems (BIORHEO2021) Varna Bulgaria, 2021, 28 Aug-5 Sep.
3.            Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava D. RBC aggregation index and RBC deformation index in patients with Covid toes and with Raynaud's phenomenon. 7th Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micro and Nano Mechanics and Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems (BIORHEO2021), Varna Bulgaria, 2021, 28 Aug-5 Sep.
4.            Pharmacological analysis effectiveness of calcium blockers and NO synthesis modulators, for correction of arterial pressure during hemorrhagic shock. 7thEuro summer School on Biorheology & Symposium on Micro and Nano Mechanics and Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems (BIORHEO2021) Varna Bulgaria, 2021, 28 Aug-5 Sep.
5.            მანწკავა მ. უმაღლესი განათლება მკვლევართა უნარების ჩამოყალიბების სადარაჯოზე. მეცნიერების განვითარების აქტუალური საკითხები. განათლების და მეცნიერების სამინისტროს კონფერენცია, HEurope , 2021, 7-12 ივნისი
6.            Mantskava M. Actual Issue of Multidisciplinary Rheology in Poliprofil Medicine. ევროპის მიკროცირკულაციის და კლინიკური ჰემორეოლოგიის, საერთაშორისო კლინიკური ჰემორეოლოგიის და საერთაშორისო ბიორეოლოგიის საზოგადოებების ერთობლივი კონფერენცია, ფუკუოკი, იაპონია, 2021, 5-12 ივლისი
7.            Mantskava M., Saldanha C., Jojua N., Gognadze T. From full-time traditional education to a distant form due the pandemic caused by COVID-19. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED2021. Batumi, Georgia, 2021, July 18-19, 40
8.            Antonova N., Faber P., Saldanha C., Silva-Herdade A., Mantskava M. Rheological parameters in patients with brain infarct during COVID-19. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED2021. Batumi, Georgia, July 18-19, 2021. 51
9.            Mantskava M., Kakulia T., Zeragia N., Momtselidze N. Study of rheological parameters in umbilical cord blood of a newborn. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED2021. Batumi, Georgia, July 18-19, 2021. 53
10.          Kuchava G., Mantskava M. From human intelligence to artificial intelligence. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED2021. Batumi, Georgia, July 18-19, 2021. 58.
11.          Mgeladze J. Mantskava M. Topical issues of medical tourism. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED2021. Batumi, Georgia, July 18-19, 2021. 68.
12.          Gotsadze M., Narsia N., Momtselidze N., Mantskava M. Blood rheology in atrial fibrillation International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED2021. Batumi, Georgia, July 18-19, 2021. 88
13.          Labadze E., Tsalugelashvili A., Narsia N., Momtselidze N., Mantskava M. Monitoring erythrocyte aggregation for effective management of the postoperative period in patients with gastric cancer. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED2021. Batumi, Georgia, July 18-19, 2021. 89
14.          Mantskava M., Nizharadze N., Potskhishvili Sh., Momtselidze N.The problem of establishing the causes of arterial thrombosis in patients with COVID-19. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED2021. Batumi, Georgia, July 18-19, 2021. 90
15.          Zardoshtian A., Kumar N., Momtselidze N., Mantskava M. Effect of dextran 500 on RBC and WBC aggregation. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED2021. Batumi, Georgia July 18-19, 2021. 93.
16.          Aloeva M., Avdian V., Mantskava M., Momtselidze N Hemorheological and coagulation-lytic profiles in balint’s syndrome: case report. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED2021, Batumi, Georgia, July 18-19, 2021, 95,
17.          მანწკავა მ. განათლების პერსპექტივები პანდემიის პირობებში. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ერთობლივი კონფერენცია, თბილისი, საქართველო, 2021, 2-4 თებერვალი
18.          Mantskava M., Nyashin Y., Momtselidze N., Kuchava G. Significant of chatbot development during COVID-19 pandemic, International Conference on Biomechanica-20, Perm, Russia, 2020, 2-5 Dec,
19.          Mantskava M. Online and combinate learning system during COVID-19 pandemic, Perm, Russia, 2020, 2-5 Dec.
20.          მანწკავა მ. საქართველოს სასწავლო პროგრამების ონლაინ სწავლების გამოცდილება. შედარებითი ანალიზი. ევროპის უნივერიტეტის, ქუთაისის უნივერსიტეტის და განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ერთობლივი კონფერენცია, თბილისი, საქართველო, 2020, 12 დეკემბერი
21.          Mantskava M., Momtselidze N., Zardoshtian A, Rabiee A. Study of rheological aspects and attempt to the theoretic rheological results with genetic building in the hypertonic patients and their family members (hypertonic).The First Intranational Scientific Practical Online Conference Human Genetics and Genetic Diseases: Problems and Development Perspectives. 2020 Baku, Azerbaijan, p.105-106,
22.          Mantskava M., Shengelia L. New steps in the study of the functional state of resistive arteries through chatbots. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED2020. Shekvetili, Georgia, 2020, July 26-28. 10
23.          Kuchava G., Mantskava M. Brain blood flow control with artificial intelligence. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED2020. Shekvetili, Georgia, 2020, July 26-28, 17
24.          Ormotsadze G., Mantskava M. Ratiani L. Erythrocyte’s distribution according to their spherulation degree and volume and its clinical significance. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED2020. Shekvetili, Georgia, 2020, July 26-28. 47
25.          Mantskava M., Khelashvili A. Chatboths in monitoring complication of diabetes mellitus. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED2020. Shekvetili, Georgia, 2020, July 26-28. 62
26.          Аloeva M., Avdian V., Mantskava M., Momtselidze N. Ischemic stroke in neurosyphilis positive patient: case report. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED2020. Shekvetili, Georgia, 2020, July 26-28. 66
27.          Labadze E., Tsalugelashvili A., Mantskava M., Momtselidze N., Narsia N. Parallel study of hemorheological, inflammation and anemia parameters before, during and after surgery in patients with stomach cancer. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED2020. Shekvetili, Georgia, 2020, July 26-28. 71
28.          Zeragia N., Mantskava M. A study of blood rheology in pregnant women with placental chronic insufficiency.  International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED2020. Shekvetili, Georgia, 2020, July 26-28
29.          Mantskava M., Momtselidze N., Gotsadze M. The effect of rivaroxaban on blood rheology in cases of renal impairment with and without atrial fibrillation. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED2020. Shekvetili, Georgia, 2020, July 26-28. 80
30.          Mantskava M., Zardoshtian A., Rabiee A. Effect of doxorubicin to rheological aspects. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED2020. Shekvetili, Georgia, 2020, July 26-28. 81
31.          Mantskava M., Chipurupalli A., Sabaru V., Sashan G., Manivannan H., Rathiman R., Momtselidze N., Songulia A. Theoretical prerequisites for measuring the functional state of resistive arteries. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED2020. Shekvetili, Georgia, 2020,  July 26-28. 84
32.          Mantskava M., Momtselidze N., Urdulashvili T. The need for timely detection of the latent form of arterial hypertension. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED2020. Shekvetili, Georgia, 2020, July 26-28. 2020. 95
33.          Mantskava M., Momtselidze N., Saldanha C., Brun J.-F., Kotaria T. Study of vessels, rheology and coagulation in patients with covid toes. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED2020. Shekvetili, Georgia, 2020, July 26-28. 96
34.          Mantskava M., Chkheidze T., Mirianashvili I., Momtselidze N. Coronavirus infection as risk factor for cardiological patients. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED2020. Shekvetili, Georgia, 2020, July 26-28. 105
35.          მანწკავა მ. ჰემორეოლოგიური პარალელური კვლევები გულსისხლძარღვთა დაავადებების დროს. მედიკოსთა 48-ე საერთაშორისო სამედიცინო სკოლა-კონფერენცია ქობულეთი-2020. 31.08-13.09, 2020 ქობულეთი, საქართველო. www.medcongress.ge
36.          მანწკავა მ. ლაბაძე ე. ანთება ანემია და ჰემორეოლოგია კუჭის კიბოს პოსტოპერაციულ პირობებში. რეოლოგიური კვლევების მნიშვნელობა. მედიკოსთა 48-ე საერთაშორისო სამედიცინო სკოლა-კონფერენცია. ქობულეთი -2020. 31.08-13.09, 2020 ქობულეთი, საქართველო. www.medcongress.ge
37.          საშან გ., მანწკავა მ., ჩიპურაპალი ა. რეზისტიული არტერიების ფუნქციური მდგომარეობის დიაგნოსტიკური მნიშვნელობა. მედიკოსთა 48-ე საერთაშორისო სამედიცინო სკოლა-კონფერენცია  ქობულეთი-2020. 31.08-13.09, 2020 ქობულეთი, საქართველო. www.medcongress.ge
38.          მანწკავა მ., მომცელიძე ნ. ანტიკოაგულაციური პრეპარატების ზემოქმედება სისხლის რეოლოგიურ თვისებებზე კოვიდ19-ით დაავადებულ პაციენტებში. მედიკოსთა 48-ე საერთაშორისო სამედიცინო სკოლა-კონფერენცია  ქობულეთი-2020. 31.08-13.09, 2020 ქობულეთი, საქართველო. www.medcongress.ge
39.          Mantskava M., Innovation algorithm for the study of blood flow, expressed in quantitative units. International Paris Conference 2019, Paris, France, 2019, December 27-29,
40.          Mantskava M. Effect of two different anticoagulant drugs in blood flow during brain ischemic infarct and diabetes mellitus (nonmarketing research). International Congress of Georgian Ivane Beritashvili Society of Physiologists September 23-25, 2019, Tbilisi, Georgia. Biomedical Series IV 2019, 137-139
41.          Labadze E., Mantskava M., Momtselidze N., Tsalugelashvili A. New clinical research during stomach cancer. International Congress of Georgian Ivane Beritashvili Society of Physiologists September 23-25, 2019, Tbilisi, Georgia. Biomedical Series IV 2019, 301-303
42.          Momtselidze N., Mantskava M., Songulia A., Gotsadze M. The study of erythrocytes aggregation and fibrinogen in patients with permanent form of atrial fibrillations. International Congress of Georgian Ivane Beritashvili Society of Physiologists September 23-25, 2019, Tbilisi, Georgia. Biomedical Series IV 2019, 319-321
43.           Mantskava M., Kuchava G. Python and clinical hemorheology researches Rheology in Numbers International Talks and Workshop. “Rheology in Numbers” International Talks and Workshop”, Antalya, Turkey, 2019  June, 17-21
44.          .Mantskava M. Rheology in collaborative research and the inclusion of rheology in the obligatory educational disciplines at universities of Georgia. The role of the Center for Experimental Biomedicine in this process Annual European Rheology Conference AERC 2019, Portoroz, Slovenia, April 8 –11,
45.          Gotsadze M., Narsia N., Momtselidze N., Mantskava M. Monitoring hemorheological parameters in patients with atrial fibrillations. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED-2019. 2019, May, 18-19, Tsikhisdziri, Georgia. 6-8
46.          Mantskava M., Momtselidze N., Kuchava G., Davlianidze L. Study of hemorrhagic shock stage with experimental change of adaptation energy. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED-2019. 2019, May, 18-19, Tsikhisdziri, Georgia. 9-11
47.          Skoblo M., Pogosyan A., Mantskava M., Labadze E., Momtselidze N. A study of hemostasis changes during operations ampullary colon cancer. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED-2019. 2019, May, 18-19, Tsikhisdziri, Georgia. 12-13
48.          Mantskava M., Momtselidze N., Gotsadze M. Microcirculation research method during change of the number of RBC aggregates. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED-2019. 2019, May, 18-19, Tsikhisdziri, Georgia. 16-17
49.          Mantskava M., Zarinova-Lishnevskaya V. The marketing and clinical research of two hepatoprotective Drugs. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED-2019. 2019, May, 18-19, Tsikhisdziri, Georgia. 17-18
50.          Kaadze M., Mantskava M. Radiation treatment and blood rheology during malignant tumors. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED-2019. 2019, May, 18-19, Tsikhisdziri, Georgia. 18-19
51.          Mantskava M., Khelashvili A. New stage of monitoring during II type diabetes mellitus. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED-2019. 2019, May, 18-19, Tsikhisdziri, Georgia. 19-20
52.          Mantskava M., Momtselidze N. New study of RBC aggregation and deformation in women and blood umbilical cord. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED-2019. 2019, May, 18-19, Tsikhisdziri, Georgia
53.          Mantskava M., Ckiss F., Misti-Blasius K., Kuchava G. The comparative study for methodological standards. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED-2019. 2019, May, 18-19, Tsikhisdziri, Georgia. 21-22
54.          Labadze E., Tsalugelashvili A., Mantskava M. Parallel study in central and local blood circulations (gastric cancer surgery). International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED-2019. 2019, May, 18-19, Tsikhisdziri, Georgia. 22-23
55.          Gotsadze M., Narsia N., Mantskava M. Study of RBC aggregation in patients with atrial fibrillation. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED-2019. 2019, May, 18-19, Tsikhisdziri, Georgia. 23-24
56.          Aloeva M., Tsinamdzgvrishvili B., Mantskava M., Momtselidze N. The Melkersson-Rosenthal syndrome: the persistent hemorheological and hemocoagulative abnormalities. Study of RBC aggregation in patients with atrial fibrillation. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED-2019. 2019, May, 18-19, Tsikhisdziri, Georgia. 76-78
57.           Urdulashvili T., Mantskava M. Fractals in Rheology. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED-2019. 2019, May, 18-19, Tsikhisdziri, Georgia. 93-94
58.          Mantskava. M., Varazi E. The study of microcirculation during heating and cooling of the little fingers of the hands (initial data). International Multidisciplinary Conference on Biomedicine BIOMED-2019. 2019, May, 18-19, Tsikhisdziri, Georgia. 98-99
59.          Mantskava M., Momtselidze N. RBC aggregation index in hypertensive patients and their hypertensive children. Human Genome and Health Translational medicine in the era of omics, May 11-12, 2019, Tbilisi, Georgia
60.          Mantskava M., Momtselidze M., Labadze E. Problems of Prevention of Genetic Stomach Cancer. Genome and Health Translational medicine in the era of omics, May 11-12, 2019, Tbilisi, Georgia
61.           Mantskava M., Gotsadze M. Atrial Fibrillation and KCNQ1 (new overview information). Genome and Health Translational medicine in the era of omics, May 11-12, 2019, Tbilisi, Georgia
62.          Gotsadze M., Momtselidze N., Mantskava M. The recovery process in patients with stroke with and without artificial fibrillation. 4th International Symposium and School of Young Scientists. “Brain & neuroplasticity: Structural and Molecular Aspects. May 1-7 2019, Tbilisi, Georgia
63.          Labadze E., Songulia A., Momtselidze N., Mantskava M. Preliminary data about the role brain neuroplasticity for treatment of some oncological disease. 4th International Symposium and School of Young Scientists. “Brain & neuroplasticity: Structural and Molecular Aspects. May 1-7 2019, Tbilisi, Georgia
64.          . Mantskava M. The scale of innovative research in Georgia. “Innovative Approaches in Rheology“. Symposium Science and Innovative Festival, September 24, Tbilisi, Georgia, 2018.
65.          Mantskava M. Hemorhological studies. Round table. Symposium „Innovative Approaches in Rheology“ September 24, Tbilisi, Georgia, 2018
66.          Mantskava M., Khochoradze G. ECCPs New members „Innovative Approaches in Rheology“. Symposium Science and Innovative Festival September 24, Tbilisi, Georgia, 2018
67.          Mantskava M., Momtselidze N., Davlianidze L., Devdariani M. Scientist woman's success and continuity of the process. Difficulties and promotion facts. Symposium „Innovative Approaches in Rheology“. Science and Innovative Festival, September 24, Tbilisi, Georgia, 2018
68.          კუჭავა  გ.,           მანწკავა             მ.            ინოვაციები      პროგრამირებაში: რეოლოგიური კვლევების კომპიუტერიზაცია. სიმპოზიუმი „ინოვაციური მიდგომები რეოლოგიაში“. მეცნიერების და ინოვაციების ფესტივალი. თბილისი, საქართველო,  2018, 24 სექტემბერი
69.          გოცაძე მ., მანწკავა მ. ცვლილებები მოციმციმე არითმიის დროს. სიმპოზიუმი „ინოვაციური მიდგომები რეოლოგიაში“. მეცნიერების და ინოვაციების ფესტივალი. თბილისი, საქართველო, 2018 24 სექტემბერი
70.          ლაბაძე ე., მანწკავა მ. ჰემორეოლოგიის მონიტორინგი კუჭის კიბოს დროს. სიმპოზიუმი „ინოვაციური მიდგომები რეოლოგიაში“ მეცნიერების და ინოვაციების ფესტივალი. თბილისი, საქართველო, 2018, 24 სექტემბერი
71.          მანწკავა მ. რეოლოგიური პროცესები კვებით ტექნოლოგიაში. სიმპოზიუმი „ინოვაციური მიდგომები რეოლოგიაში“ მეცნიერების და ინოვაციების ფესტივალი. თბილისი, საქართველო, 2018, 24 სექტემბერი
72.          მანწკავა მ. MG კონკურსი: აპლიკაციის შევსება, გამარჯვება, მართვა, ანგარიში. სიმპოზიუმი „ინოვაციური მიდგომები რეოლოგიაში“ მეცნიერების და ინოვაციების ფესტივალი. თბილისი, საქართველო, 2018, 24 სექტემბერი
73.          Mantskava M. Hemolytic disease of the newborn and aggregability and deformability of erythrocyte (future plans). 6thEuro summer School on Biorheology & Symposium on Micro and Nano Mechanics and Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems (BIORHEO2018) Varna Bulgaria, 2018, 29 Aug-1 Sep.
74.          Momtselidze N., Mantskava M. Effect of Pentoxifylline in blood flow (RBC aggregation and deformation) during arterial hypertension and diabetes mellitus. 6thEurosummer School on Biorheology & Symposium on Micro and Nano Mechanics and Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems (BIORHEO2018) will be held in Varna Bulgaria, 2018, 29 Aug-1 Sep.
75.          Kuchava, M.Mantskava. New conception about Computer Language Python 6thEurosummer School on Biorheology & Symposium on Micro and Nano Mechanics and Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems (BIORHEO2018) Varna Bulgaria, 2018, 29 Aug-1 Sep.
76.           Mantskava M., Gotsadze M., Narsia N., Momtselidze N. New experimental and clinical atrial fibrilation researches. 6th Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micro and Nano Mechanics and Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems (BIORHEO2018) Varna Bulgaria, 2018, 29 Aug-1 Sep.
77.          Labadze E., Tsalugelashvili A., Mantskava M. The Study of the Loca Aggregation of Erythrocyte in Patients with Gastric Cancer. 6th Euro summer School on Biorheology & Symposium on Micro and Nano Mechanics and Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems (BIORHEO2018) Varna Bulgaria, 2018, 29 Aug-1 Sep.
78.          Mantskava M. Mathematical Calculate survive in ischemic Stroke. Joint Meeting of the European society for Clinical Hemorheology and Microcirculation. The International Society for Clinical Hemorheology, The International Society of Biorheology, , Cracow, Poland, July 2-6, 2018
79.          Mantskava M., Momteselidze N., Kuchava G., Gotsadze M. Study of changes in certain blood parameters during ischemic stroke for forecast disease outcome. The 1st “Beritashvili Talks” Tbilisi, Georgia June 25-27, 2018
80.          Mantskava M., Momtaselidze N., Kuchava G. Stress, Shock and Adaptiv Energy in the Prism of Blood Rheology. 4th Multidisciplinary Conference on Rheology. Tbilisi, Georgia. April, 22-26 2018 p. 16
81.          Mantskava M., Momtselidze N., Gotsadze M. Microcirculatory Disorders during Increase of RBC Aggregation. 4th Multidisciplinary Conference on Rheology. April, 22-26 2018, Tbilisi, Georgia. 18
82.          Mantskava M. Aggregation of RBC as Main Hemorheological Parameter Causing Capillary Stasis. 4th Multidisciplinary Conference on Rheology. April, 22-26, 2018, Tbilisi, Georgia. 19-20
83.          Mantskava M. Experimental Studies of Structuring. 4th Multidisciplinary Conference on Rheology. April, 22-26, 2018, Tbilisi, Georgia. 23-25
84.          Mantskava M., Zarinova-Lishnevskaya V. The Effect of Hepatoprotective Drug on the Functional State of Different Organs the Clinical State of Patients. 4th Multidisciplinary Conference on Rheology. April, 22-26,2018, Tbilisi, Georgia. 32-33
85.          Beriashvili S., Nikolaishvili M., Mantskava M., Momtselidze N. Blood Rheology in Healthy Adolescents and those with Thyroid Dysfunction. 4th Multidisciplinary Conference on Rheology. April, 22-26, 2018, Tbilisi, Georgia. 46-47
86.          Kaadze M., Mantskava M. Radiation Treatment and Blood Rheology during Malignant Tumors. 4th Multidisciplinary Conference on Rheology. April, 22-26, 2018, Tbilisi, Georgia. 59-60
87.          Mantskava M., Khelashvili A. Blood Rheological Monitoring during II type Diabetes Mellitus. 4th Multidisciplinary Conference on Rheology. April, 22-26, 2018, Tbilisi, Georgia. 61-62
88.          Zeragia N., Mantskava M. RBC aggregability and deformability during Hemolytic Disease of the Newborn. 4th Multidisciplinary Conference on Rheology. April, 22-26, 2018, Tbilisi, Georgia. 62-63
89.          Ckiss F.,Misti-Blasius K., Kuchava G., Mantskava M. The Comparative Study for Methodological Standards. 4th Multidisciplinary Conference on Rheology. April, 22-26, 2018, Tbilisi, Georgia. 64-65
90.          Mantskava M., Arpentieva M. Suggested Methods of Doctor’s Professional Motives. 4th Multidisciplinary Conference on Rheology. April, 22-26, 2018, Tbilisi, Georgia. 65-67
91.          Tsinamdzgvrishvili B., Aloeva M., Tskhvaradze C., Momtselidze N., Mantskava M. Hemorheological Factors in the Pathophysiology of Lacunar Strokes (LS). 4th Multidisciplinary Conference on Rheology. April, 22-26, 2018, Tbilisi, Georgia. 68-69
92.          Labadze E., Songulashvili A., Narsia N., Mantskava M. Study of the Local Aggregation of Erythrocyte in Patients with Gastric Cancer. 4th Multidisciplinary Conference on Rheology. April, 22-26, 2018, Tbilisi, Georgia. 73-74
93.          Gotsadze M., Mantskava M. Monitoring of Hemorheological Parameters in Patients with Atrial Fibrillation (primary data). 4th Multidisciplinary Conference on Rheology. April, 22-26 2018, Tbilisi, Georgia. 76-77
94.          Skoblo M., Pirumyan A., Pogosyan A., Dudarev I., Efrosinina I., Lebedeva E., Mantskava M., Labadze E. A. Detailed Description of Hemostasis Changes        in Operations Ampullar Colon     Cancer. 4th Multidisciplinary Conference on Rheology. April, 22-26, 2018, Tbilisi, Georgia.
20-23
95.          Tsinamdzgvrishvili B., Aloeva M., Mantskava M., Momtselidze N. Hemorheological Disorders in Essential Hypertension. 4th Multidisciplinary Conference on Rheology. April, 22-26, 2018, Tbilisi, Georgia. 75-76
96.          Mantskava M. Brokerage Event: Telemedicina 2018. Rheological Resaearch optimization whit televizion methods. Jan. 21, Zurich, Switzerland, 2018
97.          Mantskava M. The Heart Brain Symposium. Preventing Cardioembolic Stroke as an Interdisciplinary Team. Mrch 28-30 Chicago, USA, 2018
98.          Mantskava M. Study of rheological status of patients with the purpose personification of patients with various diseases Horizon 2020. 2-3 March, Dusseldorf, Germany, 2017
99.          Mantskava M., Momtselidze N. Blood rheological changes during stroke in male and female groups European Stroke Organization conference, Prague, 16-18 May, Czech Republic, 2017
100.        Mantskava M. ESM-EVBO joint meeting 2017 May 29-June 1st Geneva, Switzerland, 2017
101.        Mantskava M., Momtselidze N. 13th International Conference on Pathology, June 26-27, San Diego, USA, 2017
102.        Mantskava M., Momtselidze N. Study microcirculation in experimental primary malignant tumors. Biomechanics - 2016. December 5-8, Perm, Russia. 2016
103.        Mantskava M., Momtselidze N. 10th Athens Congress on women’s health and disease. Preconception to menopause. September 1-3, Athena Greek, 2016.
104.        Mantskava M., Momtselidze N. International Scientific Conference. September 21-23, Ureki, Georgia 2016
105.        Mantskava M., Momtselidze N. 3th International Conference of Rheology. July 20-26, Antalya, Turkey, 2016
106.        Mantskava M., Momtselidze N. 18th Conference of the European Society for Clinical Hemorheology and microcirculation. 5-8 June, Lisbon, Portugal, 2016
107.        Mantskava M., Momtselidze N. The 2th European Stroke Organization Conference. 10-12 May, Barcelona, Spain, 2016
108.        Mantskava M., Momtselidze N. The 17th World Congress of Gynecological Endocrinology. March 2-5, Firenze, Italy, 2016
109.        Mantskava M., Momtselidze N. “Medison” 12 February, Tbilisi, Georgia, 2016
110.        Mantskava M., Momtselidze N. International Week of Science and Innovation Conference "Molecular biological systems, cellular and systemic levels of studies", 17 November, Tbilisi, Georgia, 2015
111.        Mantskava M., Momtselidze N. VI International Conference "The security problem in anesthesiology 4-6 October, Moscow, Russia, 2015
112.        Mantskava M., Momtselidze N. 4th International Conference on Emerging Trends in Scientific Research, which is being held, 28-29 November, 2015, Istanbul, Turkey. ISBN (978-969-9952-02-9), 2015
113.        Mantskava M., Momtselidze N. 2nd Congress on Controversies in thrombosis & Hemostasis. CiTH Barcelona, Spain November 5-7, 2015. ID CiTH (2015):115
114.        Mantskava M., Momtselidze N. XI Congress of European Society of Gyecology, 21-14 October, Czech, Prague, 2015
115.        Mantskava M., Momtselidze N. Rheological and Microcirculation Methods, New Data, Conclusion. For participants of International School of Rheology and Microcirculation. October, 12-16, Tbilisi, Georgia, (2015):8
116.        Mantskava M., Momtselidze N. I International Conference of Rheology. 10-11 October, Kutaisi, Georgia, 2015
117.        Mantskava M., Momtselidze N. 2nd International Conference on 24-26 September, Yerevan, Armenia 2015
118.        5th Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micro and Nano Mechanics and Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems (BIORHEO2015), 1-5 September, Varna, Bulgaria, 2015
119.        Mantskava M., Momtselidze N. 10th International Conference on Microcirculation and Hemorheology July 5-8, Yaroslavl, Russia, 2015
120.        Mantskava M., Momtselidze N. The European Stroke Organization Conference. 17-19 April, Glasgow, UK, 2015
121.        Mantskava M., Momtselidze N. Day on heart. April 14-15, Moscow, Russia, 2015
122.        Mantskava M., Momtselidze N. Eurasian Congress of Gerontology. April 9-10, Astana, Kazakhstan, 2015
123.        Mantskava M., Momtselidze N. World Congress on Sleep Medicine. March 21 - 25, Seoul, Korea, 2015
124.        Mantskava M., Momtselidze N. 16th World congress on human reproduction. 18-21 March. Berlin, Germany, 2015
125.        Mantskava M., Momtselidze N. VIII Moscow International Congress "Biotechnology: state and prospects of development" and XIII International Specialized Exhibition "Biotech World. 17-20 March, Moscow, Russia, 2015
126.        Mantskava M., Momtselidze N. Trans doctors League. February 14-15. Batumi, Georgia, 2015
127.        Mantskava M., Momtselidze N. X International scientific-practical conference "Modern scientific research concept." January 29-31, Moscow, Russia, 2015
128.        Mantskava M., Momtselidze N. VII International Conference on Clinical Haemostasis and hemorheology in cardiovascular surgery. January 29-31, Moscow, Russia, 2015
129.        Mantskava M., Momtselidze N. Society for Neuroscience (SCN). Neuroscience, November 15-19, Washington, DC. USA, 2014
130.        Mantskava M., Momtselidze N. "Infections and Infectious Diseases in the safety of Hematology and Blood Service" All-Russian scientific-practical conference. November 13-14, Petersburg, Russia, 2014
131.        Mantskava M., Momtselidze N. EuroLabFocus. Conference. October 7-10, Liverpool UK, A-632, 2014
132.        Mantskava M., Momtselidze N. New approaches for research III International Symposium. October 2-4, Tbilisi, Georgia, 39-40, 2014
133.        Mantskava M., Momtselidze N. XII National Conference "Current problems of physiology and Biomedicine. 25-27 September, Kutaisi, Georgia, 2014
134.        Mantskava M., Momtselidze N. 3rd World Congress of Clinical Surgery. Risk Management and Medicine International Association 10–12 September, Madrid, Spain, 2014
135.        Mantskava M., Momtselidze N. XII Scientific-practical conference with international participation. patient safety in anesthesia., June 26-27, Moscow, Russia, 88, 2014
136.        Mantskava M., Momtselidze N. Georgian I Beritashvili Society of Physiologists. Third National Congress. September 26-28, Tbilisi, Georgia, (2013):194
137.        Mantskava M., Momtselidze N. The V All Russian with international participation School -Conference "Physiology of Circulation." January 31-February Moscow, Russia, 2012
138.        Mantskava M., Momtselidze N. "The V All-Russian conference" Clinical Haemostasis and hemorheology in Cardiovascular Surgery, 3-5 February 2011, Moscow, Russia. 2011
139.        Mantskava M., Momtselidze N. "Microvascular pharmacology and therapeutics” Moscow, Russia, 2010
140.        Mantskava M., Momtselidze N. VII International Conference “Hemorheology and Microcirculation”. Yaroslavl. Russia, 2009
141.        Mantskava M., Momtselidze N. VI International Conference “Hemorheology and Microcirculation” Yaroslavl, Russia, 2008
142.        Mantskava M., Momtselidze N. University 90th anniversary conference. Tbilisi. October 3-4, Tbilisi, Georgia, 2008
143.        Mantskava M. 9th International Symposium on Resistance Arteries, February 17-21, Hamilton, Island, Australia, 2008
144.        Mantskava M., Momtselidze N. 13th International Congress of Biorheology and 6th International Conference on Clinical Hemorheology. July 9-13, Pennsylvania, USA, 2008
145.        Mantskava M., Momtselidze N. 25th Congress for the European Society for Microcirculation, August 24-26, Budapest, Hungary 2008
146.        Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N., Mchedlishvili G. Hemorheological disorders during the 1st and 2nd types of diabetes mellitus in patients foot gangrenes. 13th Conference of the European Society for Clinical Hemorheology (E.S.C.H.). June 26- 29, Siena, Italy, (2005):69
147.        Momtselidze N., Mantskava M., Mchedlishvili G. Hemorheological disorders during ischemic brain infarcts with and without diabetes mellitus. 13th Conference of the European Society for Clinical Hemorheology (E.S.C.H.). June 26th- 29th, 2005, Siena, Italy, (2005):58
148.        Urdulashvili T., Mantskava M., Momtselidze N., Narsia N., Mchedlishvili G. Involvement of hemorheological disorders in development of coronary heart disease. 13th Conference of the European Society for Clinical Hemorheology (E.S.C.H.). June 26th- 29th, 2005, Siena, Italy, 1.4(2005):48
149.        Pargalava N., Mantskava M., Mchedlishvili G. Regional and systemic rheological disorders during the diabetic gangrene. 12th European Conference on Clinical Hemorheology June 22-26, 2003 Sofia, Bulgaria, and Eurosummer School on Biorheology June 29-July 1, Varna, Bulgaria, (2003):92
150.        Mantskava M., Pargalava N., Mchedlishvili G. Direct effect of insulin on the hemorheological disorders of various origin in the microcirculation. 12th European Conference on Clinical Hemorheology June 22-26, 2003 Sofia, Bulgaria, and Eurosummer School on Biorheology June 29-July 1, Varna, Bulgaria, (2003):81-82
151.        Urdulashvili T., Momtselidze N., Mantskava M., Narsia N., Mchedlishvili G. How are the microvascular hemorheological disorders involved in development of ischemic heart disease? 12th European Conference on Clinical Hemorheology June 22-26, 2003 Sofia, Bulgaria, and Euro summer School on Biorheology June 29-July 1, Varna, Bulgaria. (2003):73
152.        Urdulashvili T., Momtselidze N., Mantskava M., Narsia N., Mchedlishvili G. Attempt to compare involvement of the vascular and hemorheological factors in development of arterial hypertension, Biorheology 39(2002):687-688
153.        Mchedlishvili G., Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N. Insulin effect on RBC aggregation during type II diabetes, Biorheology 39:(2002):683
154.        Mantskava M., Pargalava N., Mchedlishvili G. Microcirculatory changes during the Raynaud's phenomenon. The 2nd Convention of Georgian Physiologists, Tbilisi, Georgia, 3 October 2000. Clinical Hemorheology and Microcirculation 24(2001):213-214
155.        Mantskava M., Pargalava N., Mchedlishvili G. Microcirculatory changes during the Raynaud's phenomenon. In: "2nd Convention of Georgian Physiologists". Proceedings. Tbilisi, (2000):112-113
156.        Mchedlishvili G., Mantskava M., Pargalava N., Kotaria T. Increased Arterial Resistance and/or Hemorheological Disorders in Development of Raynaud's Phenomenon. J. Vascular Research 37/4(2000):335
 
სხვა სამეცნიერო შედეგები
 
5 მეთოდოლოგიური რეკომენდაცია, 15 საინფორმაციო წერილი, დარგის ექსპერტთა შეხვედრების ჰენდაუტები, 6 სადოქტორო დისერტაცია, 2 სამაგისტრო დისერტაცია, სასწავლო პროგრამების სილაბუსები და სხვ.

Pages: 1 2