ნინო ფოჩხიძე

მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

თავის ტვინის ულტრა და ნანოარქიტექტონიკის ლაბორატორია

შესახებ
CV
პუბლიკაციები
დამატებითი ინფორმაცია
კონტაქტი