განყოფილებები/ლაბორატორიები

ნანახია 186-ჯერ

ბიოფიზიკის განყოფილება:

ნეიროტოქსიკოლოგიის განყოფილება:

ბიოქიმიის განყოფილება: 

რადიობიოლოგიის განყოფილება: 

მემბრანოლოგიის განყოფილება: 

ნეიროფიზიოლოგიის განყოფილება: 

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის განყოფილება: 

რეოლოგიისა და დიაგნოსტიკურ–ანალიტიკური სერვისების განყოფილება:  

რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია: 

ქცევისა და კოგნიტიურ ფუნქციათა ლაბორატორია: 

ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგიის ლაბორატორია: 
მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია: 
ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბორატორია: 
ტკივილის და ანალგეზიის ლაბორატორია: 

გენომის სტრუქტურისა და ფუნქციის ლაბორატორია: 

თავის ტვინის ულტრა– და ნანოარქიტექტონიკის ლაბორატორია: 

ბიოინფორმატიკის ლაბორატორია: