ხათუნა ფარქოსაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტულ ბიომედიცინის ცენტრის, მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორიის მეცნიერ თანამშრომელი. 2003 წელს დავამთავრე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის მაგისტრატურა ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის სპეციალობით და მივიღე ბიოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.  2011 წელს დავიცავი სადოქტორო დისერტაცია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ნეირობიოლოგიის მიმართულებით და მივიღე ბიოლოგიის  დოქტორის აკადემიური ხარისხი.  2005 წლიდან ჩართული ვარ სამეცნიერო საქმიანობაში და ჩემი კვლევის ძირითად ინტერესს წარმოადგენს მხედველობითი აღქმის პროცესების შესწავლა. კერძდ, კოგნიტიური და აღქმითი პროცესების თავისებურებების შესწავლა სხვადასხვა ასაკის ადამიანებში; კოგნიტიური და აღქმითი პროცესების თავისებურებების შესწავლა ნეიროგანვითარების დარღვევის მქონე ბავშვებში.
ბოლო ათი წლის განმავლობაში მიღებული და განხორციელებული მაქვს ათზე მეტი სამეცნიერო გრანტი, როგორც საერთაშრისო, ასევე ადგილობრივი სამეცნიერო ფონდეის დაფინანსებით. მათ შორის ორი გრანტი შეეხებოდა მხედველობითი აღქმის ასპექტების შესწავლას ნეიროგანვითარების დარღვევის მქონე ბავშვებში (SRNSF - YS-2016-38; SRNSF - #217516). გამოქვეყნებული მაქვს 20-მდე სამეცნიერო ნაშრომი როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოურ სამეცნიერო ჟურნალებში. მონაწილეობა მაქვს მიღებული მრავალ საერთაშორისო ფორუმსა და კონფერენციაში.
2013 წლიდან მიმყავს ადამიანის ფიზიოლოგიის კურსი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე (ინგლისურენოვანი პროგრამა) და 2020 წლიდან ვარ ასოცირებული პროფესორი აღმოსავლეთ უნივერსიტეტის ჯანდაცვის მეცნიერებათა ფაკულტეტზე.

კვლევის ინტერესები:

ჩემს ამჟამინდელ კვლევის ინტერესების სფეროს წარმოადგენს ისეთი ნეიროკოგნიტიუტი ფუნქციების თავისებურებების შესწავლა, როგორებიცაა მხედველობითი აღქმა, ყურადღება, მეხსიერება.
1. შევისწავლი ამ ფუნქციების ასაკობრივი თავისებურებებს; კერძოდ, მხედველობითი აღქმის სხვადასხვა ასპექტების ცვლილებებს ნორმალური (ჯანმრთელი) დაბერების დროს; ასევე იგივე ფუნქციების განვითარების დინამიკას ტიპიურად განვითარებულ ბავშვებში.
2. ბოლო წლებია ჩემი კვლევა შეეხება მხედველობითი ფუნქციების თავისებურებების შესწავლას ნეიროგანვითარების დარღვევების მქონე ბავშვებში. კერძოდ, ვიკვლევთ აღქმით ფუნცქიების თავისებურებებს დისლექსიის და ADHD მქონე ბავშვებში.

სტატიები:

1.    Kunchulia M., Parkosadze K., Thomaschke R. (2021). School-age children can form time-based event expectancy for context-atypical foreperiods. Journal of Cognitive Psychology,   33 (1), 24-37.
2.    Kunchulia M., Parkosadze K., Thomaschke R. (2020). School-age children can form time-based event expectancy for context-atypical foreperiods. Journal of Cognitive Psychology, 1-14
3.    Drissi-Daoudi L., Doerig A., Kunchulia M., Parkosadze K., Herzog M.H. (2020). How stable is perception in #TheDress and #TheShoe? Vision Research, 169, 1-5 Doi:https://doi.org/10.1016/j.visres.2020.01.007
4.    Parkosadze, K., Tatishvili, T., Lomidze, N., Kunchulia, M. (2019). Visual Attention and Executive Functions in Children with Dyslexia. Georgian medical news, 287, 61-66
5.    Kunchulia M., Tatishvili T., Parkosadze K., Lomidze N., Thomaschke R. (2019). Children with Autism Spectrum Disorder show increased sensitivity to time-based predictability. International Journal of Developmental Disabilities, DOI: 10.1080/20473869.2018.1564447
6.    Kunchulia M., Parkosadze K., Thomaschke R. (2019). Age-Related Differences in Time-based Event Expectancies. Timing & Time Perception, 7, 71-85
7.    Parkosadze K., Tatishvili T., Lomidze N., Kunchulia M. (2018). Visual Processing in Georgian Children with Neurodevelopmental Disorders. Georgian Medical News, 284, 82-87
8.    Kunchulia M., Tatishvili T., Lomidze N., Parkosadze K., Thomaschke R. (2017). Time based event expectancies in children with Autism spectrum disorder. Exp Brain Res. 235(9), 2877–2882
9.    Daoudi LD., Doerig A., Parkosadze K., Kunchulia M & Herzog MH. (2017). Context, but not the first fixation, determines color perception in #TheDress . Journal of Vision, 17(3):15, 1-7
10.    Parkosadze K., Khomeriki M., Kezeli A. (2016). Human visual color discrimination with aging. Bull. Geor. Natl. Acad. Sci., 10(1):75-80
11.    Pilz K.S., Kunchulia M., Parkosadze K., Herzog M.H. (2016).Spatial and temporal aspects of visual backward masking in children and young adolescents. Attention, Perception, & Psychophysics, pp 1-8, DOI 10.3758/s13414-015-1050-y. First online 25 January 2016.
12.    Pilz K.S., Kunchulia M., Parkosadze K., Herzog M.H. (2015). Aging and visual spatio-temporal processing. Experimental Brain Research, 233, 2441-2448
13.    Khomeriki M., Parkosadze K., Kezeli A. (2014). The revealing of the red-pink and blue-sky blue categorical boundaries among the Georgian speakers. Proc. Georgian Nat. Acad. Sci., Biomed. Series, vol. 40, No 1-2, pp: 53-65
14.    Parkosadze K., Kalmakhelidze T., Tolmacheva M., Chichua G., Kezeli A., Webster M.A., Werner J.S.(2013).Persistent biases in subjective image focus following cataract surgery. Vision Research, 89, 10-17
15.    Janelidze D, Kunchulia M, Parkosadze K, Roinishvili L, Kezeli A. (2011). Does McCollough effect provide evidence for implicit change perception?Georgian Med News. 11(200), 74-80
16.    Khomeriki M, Janelidze D, Kunchulia M, Lomashvili N, Parkosadze K, Roinishvili L, Kezeli A. (2011). Peculiarities of attention distribution in the visual field. Proc. Georgian Nat. Acad. Sci., Biomed. Series, 37(1-2), 119-123
17.    Kunchulia M., Roinishvili L., Khomeriki M., Lomashvili N., Janelidze D., Parkosadze K., Tsartisdze G., Kezeli A. (2010). Perceptual learning on fine color discrimination. Proceedings of the Georgian Academy of Science, Biomedical series,36, 243-250 (in Georgian).
18.    Parkosadze, K., Otto, T.U., Malania, M., Kezeli, A., Herzog, M.H. (2008). Perceptual learning of bisection stimuli under roving: slow and largely specific. Journal of Vision, 8(1)5: 1-8 (http://journalofvision.org/8/1/5/)
19.    Parkosadze, K., Sidamonidze, Kh.,Lomashvili, N., Anjaparidze, K., Janelidze, D. (2006).Some peculiarities of distribution of attention within the visual field.Proc. of the GeorgianAcademy of Sciences, Biological Series, A. 32, 5, 1081-1086 (in Georgian)
20.    Chichua, G., Chichua, A., Pirtschalaishvili, M., Tolmacheva, M., Parkosadze, K., Kezeli, A. (2006). Color vision in patients with artifakia. Ophthalmology, 3, 1, 61-63 (in Russian)


თეზისები

1.    Parkosadze K. (2020). Effect of practice on visual functions in aging. BIOMED2020, International Multidisciplinary Conference on Biomedicine. Shekvetiki, Georgia
doi.org/10.6084/m9.figshare.12616655
2.    Parkosadze K. (2020). Visual functions in children with dyslexia. The 1st Annual Meeting of Georgian Center for Neuroscience Research. Tbilisi, Georgia
3.    Parkosadze K., Kunchulia M., Kezeli A. (2019). Visual processing in children with learning disabilities. IV International Congress of Georgian Ivane Beritashvili Society of Physiologists. Tbilisi, Georgia
4.    Parkosadze K., Kunchulia M., Tatishvili T., Lomidze N., Kezeli A. (2019). Dyslexia and the role of Visual processing. 4th international Symposium and School of Young Scientists „Brain & Neuroplasticity: Structural and Molecular Aspects. Tbilisi, Georgia
5.    Parkosadze K., Kezeli A. (2018). Magnocellular deficit in dyslexia: global and biological motion discrimination. The 11th FENS Forum of Neuroscience (FENS 2018), Berlin, Germany
6.    Parkosadze K., Kunchulia M, Kezeli A. (2018). Attentional function in children with dyslexia. The 1st “Beritashvili Talks”, Neurophysiological Functions and their Disorders, Tbilisi, Georgia
7.    Parkosadze K., Kunchulia M. and Kezeli A. (2017). Improvement of visual search task in children. 40th European Conference onVisual Perception (ECVP 2017), Berlin Germany
8.    Parkosadze K., Khomeriki M., Kezeli A., Herzog MH (2014). Perceptual learning in the elderly. 9th FENS Forum of Neurosciences, Milan, Italy
9.    Parkosadze K., Kalmakhelidze T., Tolmacheva M., Chichua G., Kezeli A., Webster M.A., Werner J.S. (2011). Persistence of blur adaptation aftereffect in cataract patients. Perception40,ECVP Abstract Supplement 2011, 124, Toulouse, France
10.    Parkosadze, K., Otto, TU., Malania, M., Kezeli, A., Herzog, M H. (2010). Perceptual learning of Bisection stimuli under random presentation. Neuroplasticity: Nervous Substrate for Health and Disease, ISTC International Scientific Workshop, Abstracts Book, 52, October 17-19, 2010, Tbilisi, Georgia.

გრანტები:

12.2016 – 12.2018         შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის, 2016 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტი (YS-2016-38). ხათუნა ფარქოსაძე - გრანტის მიმღები ახალგაზრდა მეცნიერი და პროექტის ხელმძღვანელი