სწავლების ინოვაციური მეთოდები და ტექნოლოგიური მიღწევები უმაღლეს განათლებაში

ნანახია 641-ჯერ
ა.წ. 16 დეკემბერს გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია "სწავლების ინოვაციური მეთოდები და ტექნოლოგიური მიღწევები უმაღლეს განათლებაში“.  სესიას, რომელიც ეძღვნებოდა კვლევითი კომპონენტის სწავლების აქტუალურ საკითხებს უძღვებოდა ჩვენი ცენტრის რეოლოგიის და დიაგნოსტიკო-ანალიტიკური სერვისების განყოფილების გემგე მაია მანწკავა. კონფერენცია ორგანიზაბული იყო განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ევროპის უნივერისტეტის ინიცირებით. კონფერენციაში ღებულობდნენ მონაწილეობას საქართველოს, იზრაელის, პორტუგალიის, მალაზიის, ჩინეთის და სხვ. ქვეყნების წამყვანი უნივერსიტეტები და სამეცნიერო ცენტრები.